• $ 5,808
  • € 6,4448
  • 274.053
  • 108011
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

Resul KURT

info@resulkurt.com

Ticari belgelerde TTK ayarı

26 Aralık 2013 Perşembe

Hem İş Kanunu, hem sosyal güvenlik ve vergi mevzuatı ve hem de Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile ücret bordrolarına ilişkin bazı yükümlülükler getirilmiştir.

Özellikle 6102 sayılı TTK ile 01 Ocak 2014 tarihinden geçerli olmak üzere ticari belgelerde önemli değişiklikler yapılmıştır. Bugün 1 Ocak’ta yürürlüğe girecek düzenlemeye göre belgelerde yer alması gereken bilgileri yazalım istedik.

Ticari belgelerde TTK şartları

TTK’nin 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yapılan düzenlemeye göre; tüm tacirler (esnaflar dahil) tarafından düzenlenen faturaların, perakende satış vesikalarının (perakende satış fişleri, makineli kasaların kayıt ruloları, giriş ve yolcu taşıma biletleri), gider pusulalarının, müstahsil makbuzların, ücret bordroları, banka dekontları, tahsilat veya tediye makbuzlarında da aşağıdaki bilgiler yer alacaktır.

İnternet sitesi kurma zorunluluğu olmayan gerçek ve tüzel kişi tacirlerin, işletmeleriyle ilgili olarak düzenledikleri ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayanağını oluşturan belgelerde aşağıdaki bilgilere yer vermeleri gerekmektedir;

1- MERSİS numarası olanlar bu numarayı, olmayanlar Ticaret sicili numarası

2- Ticaret unvanı

3- Ticari işletmenin merkezi.

Ticaret Sicili Yönetmeliği’ne göre; Ticaret Sicili Müdürlüklerince kendilerine MERSİS numarası verilen tacirler, ticaret sicili numarası yerine bu numarayı, verilmeyenler de ticaret sicili numaralarını ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde göstereceklerdir.

 İnternet sitesi kurma zorunluluğu bulunanların Fatura ve Fatura Yerine Geçen Belgelerinde Gösterilmesi Gereken Bilgiler (Bağımsız Denetime Tabi Olanlar İnternet Sitesi Kurmak Zorundadır.) ise;

Ticaret Sicil Numarası,

-Ticaret Unvanı,

-İşletmenin Merkez Adresi,

-Tescil Edilmiş İnternet Sitesi Adresi olacaktır.

Söz konusu bilgilerin, tacirler tarafından 1 Ocak 2014 tarihi ve sonrasında madde kapsamındaki belgelerde gösterilmemesi halinde ise bunlar hakkında TTK’nın 51’inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince her yıl yeniden değerleme oranında artırılarak güncellenen idari para cezası (2014 yılı için 2.240 TL) uygulanacaktır.

SGK’na göre bordroda yer alacak bilgiler

SGK mevzuatına göre işverenler, SGK’na verilen verdikleri aylık prim ve hizmet belgesinde yazılı olanları doğrulayıcı nitelikte olmak üzere aylık ücret tediye bordrosu düzenlemekle yükümlüdürler. İşverenler tarafından aylık ücret tediye bordrosunda;

-İşyerinin Sicil Numarası,

-Bordronun İlişkin Olduğu Ay,

8Sigortalının Adı, Soyadı,

-Sigortalının Sosyal Güvenlik Sicil Numarası,

-Ücret Ödenen Gün Sayısı,

-Sigortalının Ücreti,

-Ödenen Ücret Tutarı ve

-Ücretin Alındığına dair sigortalının imzası

Hususlarını taşıması gerekmektedir. Sigortalının imzasını ihtiva etmeyen ücret tediye bordroları geçerli sayılmaz. Ücretlerin ve diğer ödemelerin makbuz mukabilinde veya banka aracılığı ile yapılması halinde ücret tediye bordrosunda imza şartı aranmaz.

Elon Musk´un yeni zırhlı aracı Cybertruck ile başı dertte

Elon Musk´un yeni zırhlı aracı Cybertruck ile başı dertte

Yapımı 6 ay sürüyor, fiyatı tam 30 bin lira

Yapımı 6 ay sürüyor, fiyatı tam 30 bin lira

Baraj suyu çekilince böyle görüntülendi

Baraj suyu çekilince böyle görüntülendi

50 yıl önce hobi diye başlamıştı... Şimdi dev bir sektör oldu

50 yıl önce hobi diye başlamıştı... Şimdi dev bir sektör oldu