11 Temmuz 2020 Cumartesi / 20 Zilkade 1441
Gece modu

Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

Yiğit BULUT
yigitbulut@stargazete.com
Yazarın Sayfası

Unutmayalım ve mutlaka sorgulayalım

31 Temmuz 2015 Cuma

Neyi mi?
1- Bu topraklarda “varolma” kavgamızın en az 2000 yıllık olduğunu ve 1071’den de önce “BURADA” olduğumuzu... Fatih’in Bizans’ı değil Roma’nın duvarlarını yıktığını! 

2- Enver, Talat ve Cemal paşaların “Cumhuriyet’in kurulmasına aylar kala” nasıl bu dünyadan ayrıldıklarını...

3- Abdülhamid’in “Filistin topraklarını” Siyonistlerin taleplerine uygun olarak vermemesi sonucu Enver’in nasıl parladığını-parlatıldığını...

4- Enver ve çevresinin Almanlar tarafından nasıl kullanıldığını, 1917’den itibaren Enver Paşa ve çevresindekilerin hatalarını anlayarak Almanlara cephe almaya başladığını...

5- Ermenilerin “yer değiştirmesi” ile ilgili tüm emirlerin Alman subaylar tarafından verildiğini...O dönemde Osmanlı Genelkurmay Başkanı dahil tüm önemli görevlerde Alman generaller olduğunu...

6- Atatürk’ün Anadolu topraklarına “padişah yaveri” sıfatıyla çıktığını...Padişah’a rağmen değil, Padişah’ın desteğiyle ilk adımı attığını...

7- Çanakkale’de yüz binlerce “okumuş gencin” şehit olmasının ülkenin “düşünce yapısını” çökertip nasıl yeniden yoğrulabilir hale getirdiğini...

 8- Kurtuluş Savaşı’nın, daha doğrusu “Onlar ve Biz” arasındaki savaşın asla bitmediğini...

9- Turgut Özal’ın “eceliyle” ölmediğini...

10- Fatih Sultan Mehmed’den bugüne “BİZ’i genleştirmek isteyen” her liderimizin yanındakilerin ihaneti sonucu mutlaka “canını aldıklarını”!

11- Fatih’in, “zehirlenmese” Roma ve Vatikan’ı almak için yola çıktığını...

12- Protestanlığı ortaya atanların Osmanlı padişahı ile “ilişkisini”...

13- 1960, 1980 ve diğer “darbelerin” içerideki “dış odakların uzantıları” tarafından planlandığını...

14- Muhsin Yazıcıoğlu-Kosova ilişkisinin detaylarını...

15- Yazıcıoğlu’nun helikopterinin kazadan 1 saat sonra bulunduğunu ve valinin de “Bulduk” açıklaması yaptığını...

16- Avrupa Birliği üyelik sürecinin tamamen “uydurma” olduğunu ve Türklerin “Avrupa kıtasından atılma” savaşının hâlâ devam ettiğini...

17- Doktor Ahmet Sadık’ın “trafik kazası” sanılan şüpheli olayda nasıl hayatını kaybettiğini...

18- Çatlı’nın Kosta Rika’da “darbe yapmak” için aylarca konu hakkında çalıştığını ve kimler tarafından görevlendirildiğini...

19- ASELSAN’da görevli “intihar ettiği öne sürülen” mühendislerin “milli yazılım projesinde görevli olduğunu”...

20- Bugün kapatılmak istenen İran’ın nükleer tesislerinin başta Fransa olmak üzere Avrupalı firmalar tarafından Irak’la birlikte desteklendiğini...

21- Uğur Mumcu, Eşref Bitlis ve Adnan Kahveci’ye ne olduğunu!

22- Kendilerine “biat etmeyenlerin” YERLEŞİK DÜZEN tarafından nasıl linç edildiğini!

23- Bu ülkenin 2,5 trilyon dolarının 1960’tan itibaren 5000 gerçek-tüzel kişi tarafından çalındığını!

24- Bizans’ın topraklarının alındığını ama “hâlâ bitirilemediğini”, uzantılarının “Türkiye Cumhuriyeti” içinde devam ettiğini...

25- Haydar Aliyev darbesinin nasıl ve nerede planlandığını...

26- Adı ne olursa olsun bazı sözde “milli-ulusal görünen” yapılanmaların aslında “MİLLİ OLMAMIZA” engel olmak için “dış odak” tarafından içeride tesis edildiğini... Karanlık ODA’kların internet karargahlarındakilerin İsrail’de eğitim aldığını...

27- “Finansal Ergenekon” ve diğer yapıların devlete kafa tutacak güce dönem dönem eriştiğini ve hükümetleri düşürdüğünü...

28- 2001 krizinin neden, nasıl, kimler tarafından tezgâhlandığını ve Derviş’in Türkiye’ye gönderileceğini 1999 yılından itibaren bildiğini...

29- Türkiye’yi krize sokan IMF Başkan Yardımcısı Stanley Fischer’ın sonrasında İsrail Merkez Bankası Başkanı olduğunu...

30- 2003’te Kuzey Irak’ta “başımıza geçen çuvalın” önemli bir mesaj içerdiğini ve mesajı verenlerin sonra bu “ana tezinden” vazgeçmek zorunda kaldıklarını...Erdoğan’ın 2003 sonrası ortaya koyduğu Liderlik sürecinin küresel ve yerel bütün kirli oyunları bozduğunu...

31- Türkiye’nin artık ORTADOĞU VE ORTA ASYA’daki yeni denklemin en güçlü BİLEŞENİ olduğunu... PARALEL ÖRGÜT ve uzantılarının, malum medya eşliğinde bu yürüyüşe saldırmak için harekete geçirildiğini,

32- HER ŞEYE RAĞMEN Türk Devleti’nin güçlü olduğunu ve geçmişte zaman zaman “içeriden hatta en tepeden ele geçirilmesine” rağmen özellikle 2005 sonrası attığı adımlarla bugünlere geldiğini ve 1600’den bugüne “bu toprakların” en parlak dönemlerinden birini yaşadığını...

33- Terör ve şiddetin “demokrasi paketine” sokularak özellikle biz “Atatürk’ün partisiyiz” diyenlere nasıl yutturulduğunu! Ve onların oylarıyla terörün nasıl “legal hale getirildiğini”! Terör DNA’lı “çiçek çocukların” nasıl planlandığını!

34- Arkasında hangi güç olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti’ne, Silahlı Kuvvetleri’ne, Polisimize ve bu ülkenin insanlarına kalkan her elin, ne pahasına olursa olsun, mutlaka kırılacağını!

Bunları asla UMUTMAYALIM ve SORGULAYALIM...

Devam edeceğiz...