14 Nisan 2021 Çarşamba / 2 Ramazan 1442
Gece modu

Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

Resul KURT
info@resulkurt.com
Yazarın Sayfası

Vakıf üniversitelerinin yararlanacağı teşvikler

04 Temmuz 2019 Perşembe

Sosyal Güvenlik Kurumu, yayınladığı 2019/15 Sayılı genelgesiyle vakıf üniversitesi ve okul-aile birliklerinin hangi prim ve teşviklerden yararlanacağı hususuna açıklık getirmiştir. 

9 Aralık 2016 tarihinde yapılan düzenlemeyle vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları ile okul aile birliklerinin beş puanlık prim teşvikinden yararlanabileceği düzenlenmiştir. Daha sonra ise 1 Nisan 2018 tarihinde ise 7103 Sayılı Torba yasayla yapılan düzenlemeyle vakıf üniversitesi ve okul-aile birliklerinin hangi prim ve teşviklerden yararlanacağı hususunda ek düzenleme getirilmiştir. Yapılan düzenlemeye göre; 

1 Nisan 2018 tarihinden itibaren vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları, okul aile birlikleri ile SGK’nın yurt içinde hizmet satın aldığı özel sağlık kuruluşları, vakıf üniversiteleri ve özel sektör işyerlerinin; 

5510 sayılı Kanun,

4447 sayılı Kanun,

4857 sayılı Kanun,

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun,

5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu,

3294 sayılı Kanun,

2828 sayılı Kanun ve diğer kanunlarda yer alan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanacağı öngörülmüştür.

*** 

 

Geriye yönelik teşviklerden yararlanma imkânı

Beş Puanlık İndirim: Vakıflar üniversitelerinin, 2008/Ekim ile 2011/Şubat ayları arasında geriye yönelik beş puanlık teşvikten yararlanmak üzere 1 Haziran 2018 tarihine kadar başvuruda bulunmuş olmaları halinde, gerekli şartları sağlanması kaydıyla talepleri işleme alınacaktırAncak, 01.03.2011 tarihi ile 08.12.2016 tarihi (dâhil) arasındaki süreler için geriye yönelik olarak beş puanlık indirimden yararlanmalarına imkân tanınmamıştır. 

Diğer Teşvikler: Vakıflar üniversitelerinin; engelli, araştırma ve geliştirme, kültür yatırım sigorta prim teşvikinden yararlanması mümkündür. Geriye yönelik olarak ilgili teşviklerden yararlanmak için 1 Haziran 2018 tarihine kadar başvuruda bulunulmuş ise gerekli şartları sağlamaları kaydıyla başvurular işleme alınacaktır. 

Ayrıca, vakıf üniversitelerinin yatırım teşvikinden yararlanması mümkün olduğundan, 18.8.2009 ile 15.6.2012 tarihine kadar olan süreye ilişkin olarak (yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki süreler dikkate alınarak) 1 Haziran 2018 tarihine kadar başvuruda bulunulmuş olması kaydıyla geriye yönelik olarak sigorta primi desteğinden yararlanmaları mümkündür. Ancak 1.3.2011 ile 15.6.2012 tarihleri arasında beş puanlık indirim hesaplanmaksızın yararlanabileceklerdir. 

Engelli, araştırma ve geliştirme, kültür yatırım ve yatırım teşvik haricinde kalan diğer teşviklerle ilgili ise 2018/Mart öncesinde vakıf üniversitelerinin yararlanması mümkün değildir. Bu teşviklerle ilgili geriye yönelik yararlanma başvurusu yapılmış olsa dahi başvuru işleme alınmayacak; mahsup veya iade işlemlerinin yapıldığının anlaşılması halinde ise yapılan işlemler geri alınacaktır. 

2018/Nisan Ayı ve Sonrası İşlemler: 5510 sayılı Kanun gerekse diğer Kanunlarda öngörülen prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanabileceği halde yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden altı ay içerisinde başvuruda bulunulması kaydıyla, anılan işyerleri 2018/Nisan ayı/dönemi ve sonrasına ilişkin olarak geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanabileceklerdir. 

*** 

 

Üniversitelerin desteklenmesi şart

SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 12.12.2018 tarihinde “Vakıf Üniversiteleri ve Okul Aile Birliği işyerleri hakkında geriye dönük teşvik uygulamaları” konulu Genel Yazıda özetle; Vakıf Üniversiteleri’nin 01.03.2011 ila 08.12.2016 (dahil) dönemleri arasında geçmişe yönelik olarak verilen ek/iptal bildirgelerden kaynaklı oluşan teşvik prim alacaklarından ve 5510 sayılı Kanun ile getirilen 5 puanlık Hazine teşvikinden yararlanılamayacağına ilişkindir. 

Vakıf Üniversiteleri’nin 01.03.2011 ila 08.12.2016 (dahil) tarihleri arasındaki sürelerde geriye yönelik olarak 5 puanlık prim indiriminden ve 7103 sayılı Kanun uyarınca geçmişe yönelik olarak ek/iptal bildirge verilmesi suretiyle 6111 Kanun ile getirilen ilave istihdam teşvikinden yararlandırılmıyor olması hukuken yanlış olduğu gibi üniversitelerimizi Dünya genelinde en iyi ilk 500 üniversite içerisine dahil etme hedefine de OLUMSUZ ŞEKİLDE etki edeceği açıktır. 

Bu bakımdan 12.12.2018 tarihli SGK Genel Yazısında üniversiteleri olumsuz etkileyen genel yazının yürürlükten kaldırılması hem üniversitelerin Dünya’da hak ettiği bilimsel etkinlerini arttıracağı gibi hem hukuka uygunluk ve hem de mağduriyetlerin giderilmesi anlamında en doğru karar olacaktır.