21 Ekim 2020 Çarşamba / 4 RebiülEvvel 1442
Gece modu

Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

Resul KURT
info@resulkurt.com
Yazarın Sayfası

Vergide neler değişecek?

29 Ekim 2019 Salı

TBMM Başkanlığına sunulan Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi ile başta gelir vergisi olmak üzere önemli bazı düzenlemeler yapılıyor. Gelir vergisine ilişkin düzenlemeler yanında Kanun Teklifi ile ayrıca "Dijital hizmet vergisi", "Değerli konut vergisi" ve "Konaklama vergisi" adıyla üç yeni vergi ihdas ediliyor.

 

Gelir vergisi

Halen Gelir vergisi sistemimizde, şu anda yüzde 15, 20, 27 ve 35 olmak üzere dört dilim halinde uygulanıyor ve 148.000 TL'nin üzerindeki gelirlerden yüzde 35 gelir vergisi alınıyor. Yeni tasarının yasalaşması halinde 500 bin TL ve üzeri gelir için yüzde 40'lık üst dilim de eklenmiş olacak. 

TBMM Başkanlığına sunulan Kanun teklifine göre, Gelir vergisi tarifesine yeni bir dilim eklenmekte, 500.000 lirayı geçen gelirler için gelir vergisi oranı % 40'a çıkartılmaktadır. Böylece, mevcut tarifenin ilk dört dilimi korunmak suretiyle 500.000 TL’ye kadar gelir elde eden grupların vergi yüklerinde herhangi bir değişiklik yapılıyor.

 

Gelir vergisi dilimleri

• 18 bin TL'ye kadar % 15 

• 40 bin TL'nin 18 bini için 2.700 TL, fazlası için % 20 

• 98 bin TL'nin 40 bin TL'si için 7.100 TL, fazlası için % 27 

• 500 bin TL'nin 98 bin TL'si için 22.760 TL, fazlası için % 35 

• 500 bin TL'nin 500 bin TL'si için 163.460, fazlası için % 40 olacak. 

2019 yılı ücret gelirlerine, bu yıla ilişkin 2020 yılında verilecek gelir vergisi beyannameleri dahil, değişiklik öncesi mevcut tarife uygulanacak. 2019 yılı ücret gelirlerine, bu yıla ilişkin 2020'de verilecek gelir vergisi beyannameleri dahil, yapılan değişiklik öncesi mevcut tarife uygulanacak. 1 Ocak 2020'den itibaren elde edilen ücret gelirleri ise yeni tarifenin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 2019 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmış haliyle uygulanacak. 

Tek veya birden fazla işverenden tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücret geliri elde eden mükelleflerin, bu gelirleri toplamının, dördüncü gelir diliminde yer alan tutan (500.000.-TL) aşması halinde ücret gelirlerini yıllık beyanname ile beyan etmesi esası getirilmektedir. 

500.000 lirayı geçen telif kazançları için istisna kaldırılmaktadır. 

Gelir Vergisi kanununda düzenlenen serbest meslek kazanç istisnası kapsamında bulunan kazançların 500 bin lirayı aşması halinde, beyan edilerek vergilendirilmesi sağlanacak. 

Çalışanlara ulaşım amacıyla toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının verilmesi şeklinde sağlanan menfaatler limit dahilinde istisna kapsamına alınıyor. Ödemenin toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının temini şeklinde yapılması şartıyla, günlük 10 TL ‘nin aşılmaması kaydıyla çalışanlara bu şekilde sağlanan menfaatin gelir vergisinden istisna olması sağlanıyor.

 

Hakem ve sporcu ücretleri

• Spor yarışmalarını yöneten hakemlere yapılan ücret ödemelerinin vergilendirilmesi sağlanacak.

• En üst ligde yer alan sporcu ücretlerinden yapılan gelir vergisi stopajı oranı %15'den % 20'ye çıkartılmakta, sporcu ücretinin 500.000 lirayı geçmesi durumunda yıllık beyannameyle beyan edilmesi öngörülüyor.