27 Ocak 2021 Çarşamba / 13 CemaziyelAhir 1442
Gece modu

Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

Resul KURT
info@resulkurt.com
Yazarın Sayfası

Yabancı işçiye çalışma izni şart!

03 Ağustos 2017 Perşembe

Ülkemizin 2000’li yıllarda artan küresel piyasalardaki rekabet gücü, ülkemize çalışmak için gelen yabancı sayısı ve çalışma izni başvurularında önemli artışları da beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda, yabancıların çalışma izni alma süreçlerine katı kuralların esnetilmesi, göç politikalarının düzenlenmesi, nitelikli yabancı işgücü istihdamının desteklenmesi amacıyla yasal çalışmalar başlatılmıştır.

Yabancı çalışma izin başvurularında ağır bürokratik ilkeler getiren 4817 Sayılı Kanun yerine, 13 Ağustos 2016 tarihinde 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu yürürlüğe konmuştur. Böylece 2016 yılından beri yabancıların çalışma izni başvurularında 6735 Sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılması öngörülmüştür.

Genel kural olarak yabancıların çalışma izni olmaksızın Türkiye’de çalışmaları veya çalıştırılmaları yasaktır. Çalışma izni, işgücü piyasalarının kontrol ve denetim altında tutulması amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından resmî bir belge şeklinde düzenlenen ve geçerlilik süresi içinde yabancıya Türkiye’de çalışma ve ikamet hakkı veren belgedir.

Yabancıların Türkiye’de çalışabilmeleri için gerekli çalışma izni başvurusu, yurt içi ve yurtdışı başvurusu olmak üzere iki türlüdür. Yurtiçinden başvuru doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılırken, yurt dışında yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri veya başkonsolosluklarına yapılmaktadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışma izni başvurularını değerlendirirken bazı kriterler aramaktadır. İstihdam kotası, ödenmiş sermaye-brüt satış ve ihracat tutarı şartı, ikamet şartı, bazı mesleklere özgü belirlenen minimum ücret miktarı olan bu kriterlerin sağlanması çalışma izni alınabilmesi için gereklidir.

Yabancıların Türkiye’de çalışabilmeleri için gerekli çalışma izni başvurusu, yurt içi ve yurtdışı başvurusu olmak üzere iki türlüdür.

Yurtiçi başvurular

Türkiye’de ön lisans ve lisans öğrenimi için verilen ikamet izinleri hariç, herhangi bir sebebe

istinaden en az “altı ay” süreli ikamet izni almış ve iznin süresi sona ermemiş olan yabancılar için ilgili işverenler başvurularını yurt içinden (Ayrıca ilgili T.C. dış temsilciliğine başvuruya gerek kalmaksızın) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapabilirler. İnternet üzerinden online olarak yapılacak çalışma izin başvurusunun tamamlanmasının ardından imzalanacak Başvuru Formu ve dilekçenin 6 işgünü içinde Bakanlığa teslimi zorunludur.

Yurtdışı başvurular

Yabancılar, yurt dışından çalışma izni için ilk başvurularını, uyruğunda bulundukları veya daimi ikamet ettikleri ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine yaparlar. Bu başvuru esnasında Türkiye’deki işverenle imzalanmış iş sözleşmesini (veya atama/görevlendirme yazısını) temsilciliğe ibraz ederler. Başvurunun kabulü halinde temsilcilik tarafından yabancı şahsa bir referans numarası verilir. Türkiye’de bulunan işveren veya işveren vekili, söz konusu referans numarası ile sisteme girerek çalışma izin başvurusunda bulunur. Dış temsilciliğimiz kanalıyla yapılan başvurularda, temsilciliğimize yapılan başvuruyu takip eden 10 gün içinde Türkiye’deki işverenin söz konusu yabancıyı çalıştırmak üzere internet üzerinden elektronik çalışma izin başvurusunu yapması ve yine aynı 10 gün içinde gerekli belgelerin Bakanlığa ulaştırması zorunludur. Yabancının Türkiye'de bulunmaması nedeniyle tarafların ıslak imzalarının bulunduğu iş sözleşmesinin de ayrıca gönderilmesi gerekmektedir.