Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

İbrahim KİRAS
ibrahimkiras@stargazete.com
Yazarın Sayfası

Yahudi lobisi tehlikeli oynuyor

01 Eylül 2014 Pazartesi

Irkçılık insanlığın özellikle modern çağlarda başını çok ağrıtan tehlikeli hastalıklardan biri... Bu minvalde Nazilerin ikinci dünya savaşı yıllarında özellikle Yahudileri ve Çingeneleri hedef alan Aryan ırkçılığının ortaya çıkardığı kanlı sonuçlar çok taze ve bugün için de büyük bir korku kaynağı. Çünkü Avrupa’da bugün de hızla yükselmekte olan ırkçı hareketler ve bilhassa Yahudi düşmanlığı yönetici elitleri geçmişte yaşanan faciaların tekrarlanması ihtimaline karşı endişelendiriyor. Belki de sütten ağızları yandığı için ayranı üfleyerek içme durumundalar. Irkçılığın kanlı sonuçlarını bizzat yaşamış oldukları için tekrarından endişe etmeleri çok normal... 

İkincisi, Yahudilere karşı veya kendilerine göre Yahudilerin temsil ettiği anlayışa karşı savaşan taraf ikinci dünya savaşının kaybeden tarafı oldu neticede. Yahudilerin yanında olanlar kazandı. Dolayısıyla Yahudilere karşı tutumlarının nasıl olması gerektiği büyük ölçüde bir savaşın sonucunda belirlenmiş olduğundan Avrupalıların antisemitizm diye adlandırdıkları Yahudi düşmanlığı tezahürlerine karşı aşırı hassasiyetlerini anlamak mümkün. (Antisemitizm konusunda gösterdikleri hassasiyeti aynı ölçüde islamofobiye karşı göstermeyişlerinin bir sebebi de bu!)

Ne olursa olsun Avrupalıların antisemitizm konusundaki hassasiyetleri takdir edilmeli... Çünkü ırkçılık insanlığın düşmanı... Ancak problem şu ki Avrupalılar ırkçılığın bir türüne karşı haklı bir hassasiyet gösterirken bir başka ırkçı harekete alabildiğine destek veriyorlar. Bunun farkında olup olmadıkları, ülkelerindeki ırkçılığın gelişmesinde bunun da payının olduğunu görüp göremedikleri ayrı bir mesele.

Demek istediğim, bugün dünyadaki en tehlikeli ırkçı hareket Siyonizm. Yahudi ırkından olmayanlara dünyayı dar etmeyi kendilerine hak ve hatta vazife gören Siyonistler işgal ettikleri topraklarda yaşayan insanlara karşı takındıkları insanlık dışı tutumla kendilerinden olmayanlara hangi gözle baktıklarını ve dolayısıyla ellerine imkân geçtiğinde diğer “Yahudi olmayan”lara neler yapabileceklerini de göstermiş oluyorlar.

Elbette Siyonizm eşittir Yahudilik denklemi yanlış. Siyonist katliamlara karşı sesini yükselten vicdan sahibi Yahudiler dünyanın her yerinde var. Amerika ve İsrail de dâhil... Ne var ki dünya Yahudilerinin Siyonizm’e verdiği destek konusunda bardağın boş tarafı daha büyük. Siyonistler maalesef hepimizin kanını donduran kötülükleri dünya çapında büyük bir etnik dayanışma içinde yapıyorlar. Özellikle Amerika ve Avrupa’da iktisadi sektörü denetleyebilecek imkânlara sahip dindaş ve ırkdaşlarının batılı devletlerden politik destek devşirebilme kabiliyetlerine dayanarak köpeksiz köyde değneksiz gezme konforunu yaşıyorlar.

Dünyanın dört bir tarafındaki Yahudi toplulukları sadece iktisadi ve siyasi nüfuzlarıyla değil, fiilen de Siyonizm ülküsü uğrunda çaba göstermekten geri durmuyorlar. Mesela Türkiye’deki Yahudi cemaatinden gençlerin bile gönüllü olarak İsrail’e gidip askerlik yaptıkları söylenir öteden beri. Ben şahsen bunun bir şehir efsanesi olduğuna inanmak istiyorum. Aksi takdirde durum herkes için can sıkıcı olur. Ama bu konu şu anda bahs-i diğer...

Sadede dönecek olursak... Dedik ki Avrupalılar Yahudi düşmanlığına karşı mücadele edeyim derken Siyonizm’in destekçiliğini üstleniyorlar. Hem de tıpkı Amerikalılar gibi kayıtsız şartsız destek veriyorlar bu örgütlü kötülük hareketine. Mesela Gazze’de yaşanan katliamlara karşı batılı yönetimlerin gösterdiği tepki insanlık adına utanç verici. Batılı devletler aslında siyasi çıkarlar dolayısıyla ve büyük ölçüde Yahudi lobilerinin baskılarına boyun eğerek Siyonist cinayetlere arka çıkarken bunu Avrupa’daki yükselen Yahudi karşıtlığı tehlikesine referansla meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Ne var ki bütün dünyanın gözü önünde başta küçücük çocuklar olmak üzere masum insanların kanını acımasızca döken bir ırkçı devletin cinayetlerine kimsenin ses çıkar(a)mıyor oluşu aslında bütün dünyada Yahudi karşıtlığını besliyor. Soykırıma maruz kalmış mazlum bir millet olarak insanlığın sempati nesnesi olmaktan çoktan çıktı Yahudiler. Daha da kötüsü farklı inanç ve ideolojilerin mensuplarınca insanlığın bir numaralı düşmanı olarak algılanır hale geldiler yeniden.

Bu bakımdan İsrail’in Filistin’de işlediği cinayetlere en hafif şekilde karşı çıkanlara bile elindeki medya gücü ve siyasi-ekonomik baskı kabiliyetiyle antisemitizm etiketi yapıştırmaya muvaffak olan Yahudi lobileri gerçekte hem kendileri için hem de batı dünyası için tehlikeli bir oyun oynuyorlar. Batılı devletler de sıradan insanların zihnindeki “ne yaparsa yapsın dokunulmazlığı olan Yahudi” imajını güçlendirerek aslında Yahudi düşmanlığını besliyorlar.

İşin insani, vicdani boyutunu geçtim... Spinoza gibi, Einstein gibi, Kafka gibi büyük beyinler yetiştirmiş bir milletin bugün orta zekâlı yobazların elinde kendi felaketine doğru giden karanlık bir yola sokulmuş olmasına da yazık!