Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

Ahmet Metin AYSOY
aaysoy@stargazete.com
Yazarın Sayfası

Yaşlılık aylığınızın hemen bağlanması için dikkat

21 Kasım 2017 Salı

SSK’lı olarak uzun yıllar çalıştınız. Hesabınıza göre yaşlılık aylığınıza hak kazandınız. Aylığınızın hemen bağlanması için yapmanız gereken hazırlık var.

Önce SGK’ ya giderek, yaşlılık aylığına hak kazandığınızı belirten yazı alın. Bunun önemli bir faydası var; hizmetinizin bir kısmı SGK kayıtlarına geçmemiş olabilir. Bu duruma, sıklıkla 2004 Mayıs öncesi SSK’lı hizmetleri olan sigortalılarda rastlanmaktadır. 

Şöyle ki; 

SSK’lı çalışanların hizmetleri 2004 Mayıs’tan itibaren aylık prim ve hizmet belgesiyle bildirilmeye başlandı. Bu tarihten önce, SSK’ lı çalışanların hizmeti dört aylık dönem bordrolarıyla bildiriliyordu.

Dört aylık dönem bordrolarında çalışanın SSK numarasının yanlış yazılması veya boş bırakılması veya başka bir sigortalının numarasının yazılması veya  isim soyadında hata yapılması gibi hallerde, çalışılan bir kısım süreler, hizmet cetveline yansımamaktadır. 

SSK’lı yaşlılık aylığı bağlanması için müracaat ettiğinde, bu hatanın farkına varmakta ve düzeltilmesi için talepte bulunmaktadır. Söz konusu hatanın düzeltilmesi zaman alabilmektedir. Hatanın özelliğine göre SGK tarafından hata düzeltilebilmekte, bazı durumlarda da sigortalının eski işverenden alacağı bordro ve diğer kanıtlayıcı belgelerle hatanın düzeltilmesi mümkün olabilmektedir.

Bu da, aylık bağlanması için işten ayrılan sigortalının aylığını geç almasına veya hatanın düzeltilememesi halinde, eksik hizmet dolayısıyla aylık bağlanamamasına sebebiyet vermektedir.

Sık rastlanan bir hatada, işe giriş bildirgesi ile ilgilidir.

İşe giriş bildirgesindeki kimlik bilgileri ile nüfus  kayıtları arasındaki uyuşmazlıktır. Bu durum, işe giriş bildirgesinde kimlik bilgilerinin hatalı yazılmasından kaynaklanabilir. Hatanın düzeltilmesi zaman alacaktır.

Özellikle, T.C kimlik numarasının sosyal güvenlik numarası olarak kullanılmaya başlanmasından önce, aynı kişiye birden fazla SSK sicil numarası verildiği durumlara rastlanabiliyordu. Bu halde, SSK sicil numaralarının tek bir sicil numarasına dönüştürülmesi için talepte bulunmak gerekecektir.

Bilmenizde yarar bulunan diğer bir hususta şudur;

İşe giriş bildiriminin yapıldığı tarih ile uzun vadeli sigorta primlerinin ödenmeye başlandığı tarih arasında fark varsa, sigorta priminin ödenmeye başlandığı tarih sigorta başlangıcı kabul edilmektedir.

Bu durum genellikle, işe giriş bildirgesinde bildirimi yapılan sigortalının, girişini takip eden dönemlerde dört aylık bordrolarda  isim ve soyadının yer almaması , daha sonraki dört aylık bordrolarda yer almasından kaynaklanmaktadır. 

Son olarak hatırlatmak istediğimiz bir konuda BAĞ-KUR hizmetiniz varsa ve bu hizmetin ilave edilmesiyle SSK kapsamında aylığa hak kazanıyorsanız, tahsis talep tarihine göre aylık bağlanması için BAĞ-KUR prim borcunuzun olmaması gerektiğine de dikkat edin. Çünkü, BAĞ-KUR prim borcunu ödemeden aylık bağlanması için müracaat ederseniz, aylıklarınız bu borcun ödendiği tarihi takip  eden aybaşından itibaren başlatılacaktır.