22 Ekim 2020 Perşembe / 5 RebiülEvvel 1442
Gece modu

Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

Şehnaz YILMAZ
syilmaz@staragazete.com
Yazarın Sayfası

Yeni bir süper güç; Tam bağımsız Cihan-Şümul, lider, Büyük Türkiye!

30 Kasım 2014 Pazar

MERHUM Mehmet Oruç Hocamızın da dediği gibi, “Aklı-selim sahibi bir insan, hiçbir ferdi hürriyetini, milletinin birlik ve beraberliğini, gücünü, ilerleme hızını zayıflatacak şekilde kullanamaz, kullanılmasını hoş göremez, buna razı olamaz. Kendisine böyle hürriyet, müsaade verilse bile bundan memnun olamaz, tiksinir ve ürperir, onu milletinin, devletinin hayrına kullanmanın bahtiyarlığına, manevi hazzına koşar. Çünkü o bilir ki, canı, malı, ırz ve namusu, saadet ve felaketi, birlik ve beraberliğe, ilerlemeye, güçlenmeye, devletin omuzlarına aldığı, o kutsal görevi yapacak güçte olmasına bağlıdır, bunun için aşkla şevkle mestlikle söyleyeceği cümle şudur. “Her şey VATAN İÇİN”

Sevmek ve sevilmek, hayatımızda olması gereken, ama fıtratına uygun olarak. Buradaki sıralama çok önemlidir. En çok her şeyin tek ve gerçek sahibi Rahman ve Rahim olan ALLAH-I AZİMÜŞŞAN, sonra Hz. Muhammed (SAV) ve ehlibeyt, vatan sevgisi ve Yunus Emre Hz.lerinin de dediği gibi “Yaratılmışı Yaradandan ötürü severiz.”

Etnik milliyetçilik olmaz, olamaz. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan herkes, büyük bir sadakat, liyakat ve aşkla vatanına milletine hizmet etmek zorundadır. Anayasa, Madde 10 - Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. (Ek fıkra: 7/5/2004-5170/1 md.) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları, bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.

Türk İstihbaratı uzun yıllar yabancı etkilere maruz kaldı ve Türkiye’nin finansal-siyasal manipülasyonlar içinde dalgalandığı her dönemde asla kendini toplayamadı. Bu vatanın bir evladı olarak bu vatanın özünden çıkmış, milli, adaletli, yerleşiklere alet olmayan, kendini yetiştirmiş, yiğit ve kahraman Hakan FİDAN’ın ülkemiz için ne kadar önemli bir şans olduğunun idraki daha kolay oluyor. Bu nedenle Milli İstihbarat Teşkilatımızda Hakan Fidan nezdinde, bilinen bilinmeyen ve yazılmasa da gönüllerimizde yerlerini bulan tüm vatanseverler için RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’a hamd ve şükür her birine ayrı ayrı teşekkür boynumuzun borcudur.

Bu nedenle millet olarak “yerleşiklere” alet olmayan, onlara değil ama sadece ve sadece Hakka hizmet eden ve bu liyakat ve sadakatle hareket eden tüm vatanseverler, Türkiyemiz için bir şans ve değerlerini bilmemiz gerekli... Burada yiğit ve mert bir şekilde vatanımızın ve milletimizin daha ileriye gitmesi ve bakış açılarımızın bu doğrulta değişmesi için fikirleri ve kalemiyle, aşkla ve şevkle hizmet eden Yiğit BULUT ve nezdinde diğer tüm isimsiz kahramanlara da selam olsun. RAHMAN ve RAHİM OLAN ALLAH-I AZİMÜŞŞAN’a hamd ve şükür her birine ayrı ayrı teşekkür olsun...

Türkiye’mizin özüne yapay yollarla, zorla YERLEŞTİRİLEN PARADİGMALARIN oluşturduğu ekonomik ve siyasi bağımlılık, Sayın Erdoğan liderliğindeki hareket tarafından kırılıyor...”YENİDÜNYA DÜZENİ’nin YENİ HASTA ADAM’ı olarak analiz edilen sürekli güç kaybeden “Anglo-Sakson-Cermen” yerleşik yapı kontrolünden her anlamda kendimizi kurtarıp bağımsızlık adımlarımızı daha da hızlandıracağız inşaALLAH...

Güç ve kuvvet Rahman ve Rahim sonsuz ve sınırsız ümit ve umut kapısı olan ALLAH-I AZİMÜŞANA ait. Bizler bu edep ve bilinçle haddimizi bilerek, ALLAH Azimüşana olan inancımız ve dualarımızla vatanımız ve milletimiz için elimizden geleni yapar, Yüceler yücesi ALLAH CC.nun rahmetini coşturmayı ümit ederiz. “La Havle Vela Kuvvete İlla Billahil’Aliyyil’ Azıym.” Manası: “Rahman (Esirgeyen) Rahim (Bagışlayan) Allah’ın adıyla. Çok yüce ve çok büyük Allah’ın himayesine sığınmaktan ve O’nun yüce kudretinden yardım dilemekten başka bir amacım yoktur. O’ndan başka kuvvet ve kudret sahibi yoktur. O’na dayandım, O’na güvendim.”

Hz. Muhammed (SAV) kutlu sancağı altında; Hz. Muhammed (SAV) öncülüğünde ve örnekliğinde, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, sayın başbakanımız Ahmet Davutoğlu ve gerek kalemiyle gerek fikirleriyle gerek ilmiyle dürüst, mert, yiğit, birlik ve beraberlik içinde “Hakka hizmetkar olan” bir hareketin önünde kim durabilir? Tam bağımsız, milli, büyük, Cihanışumul ve Hakka hizmetkar Türkiyem sadece ülke sınırları içinde değil ve fakat İslam aleminde ve Orta Asya ve Avrasya’da da lider ve öncü bir ülke; zulümlere, sömürülere sessiz kalmayan... Bu duruşla diğer milletlere de örnek olan, Hakka hizmet etmenin ne büyük bir mutluluk olduğunu gösteren huzurun, mutluluğun ve barışın adresi, örnek ülke olacak inşaALLAH...

VE inşaALLAH Rahman ve Rahim olan ALAH Azimmüşanın lütfu ve izniyle iç-dış Siyasal-EKONOMİK-Finansal VESAYET SONA ERECEK! Yaşasın tam bağımsız Cihanşümul lider BÜYÜK TÜRKİYE!

“Her şey VATAN İÇİN”

Pir Sultan’ım, tamam oldu sözümüz,

Muhammed Mehdi’ye var niyâzımız.

On iki imâm’a bağlı özümüz,

Mürvet günâhıma kalma yâ Ali.

Pir Sultan Abdal.