Tüm Yazarlar
Filiz Gündüz Yazıları
‘Maraba’ların meşruiyeti
Filiz Gündüz
Bir toplumun ve onların politik tercihlerinin meşruiyetinin sorgulanması ve dahası bu sorgulama sonrası olumsuz cevap verilmesi ne yazık ki sosyolojik tespit değil “egemen söylem”in yeniden üretilmesidir.
Alevi ‘efendi’leri
Filiz Gündüz
Alevi kimliği genellikle meta-ideolojilerin bir nesnesi olarak kaldı ve bu kimliğe mensup olanlar bir aktör olarak kendi seslerini duyuramadı. Seküler hayat tarzını çoğunluk üzerinde hakim kılmak isteyenler, Alevi kimliğini fantezilerinin nesnesi olarak kullanmayı tercih etti.
Yeni ‘kıro’larımız ‘aktroll’ler
Filiz Gündüz
“Aktroll” olarak nitelenen kullanıcılar bu şekilde nitelenmesinin sebebi, gerçekten “troll”lük yaptıkları varsayıldığı için değildir. Onlara bu ismi koyanlar için “aktroll”ün manası basitlik, bayağılık ve “ak parti” yanlısı olmaktır. Tüm bir cumhuriyet tarihinde periferide olan “öteki” siyasi tercihinin de “günahıyla” yeni medyada da “öteki” olarak konumlandırılacaktır elbet.