Tüm Yazarlar
Hamit Akçay Yazıları
1071’ den 2071’e bir misyon ve vizyon...
Hamit Akçay
2071 vizyonu olan bir toplumun 2023’e girmeden önce mutlak suretle bilgi meselesini doğru perspektife oturtulması doğru bir bilgi epistemolojisi inşa etmesi zorunluluktur. Bu çerçevede hem eğitimin yerelleşmesi hem de hakikat ile kurulan ilişkilerin inşası bağlamından belediyelerin Bilgi Evlerinin ıslah ve yeniden modelleme üzerinde çalışmaları gerekecektir.
İdeolojilerin ruh kökü ve Erdoğan etkisi
Hamit Akçay
Türk siyasal tarihinde belki de Erdoğan kadar duyguları harekete geçiren bir lider görülmemiştir. Bu doğrudan Erdoğan’ın kurucu liderliğinin dayandığı ruh kökü ile alakalıdır. Öylesine güçlü etki oluşturmaktadır ki rakip örgüt ve ideolojilerin de şekillenmesine neden olmaktadır.
Bira içerken STV seyreden adamın hali n’olacak?
Hamit Akçay
Anlaşılan o ki örgüt yapısal bütünlüğünü korumak için toplumsal meşruiyetini feda etmeye hazır. Bu nedenle saldırgan politikalara devam edip kendi tezgâhında yetiştirdiği öz kadrosunun kendilerini mazlum ve mağdur hissetmelerini sağlayacak duygusal atmosfere sarılıp mücadele için enerji toplayacak.
Seküler ve ruhçu gelgitler arasında Gülenizm
Hamit Akçay
Zulme uğramış, Allahın ‘şefkat tokadı’ ile sevildiği tasdik edilmiş, bu seküler tasavvuf hareketi arz-ı mevud’unu arayan Yahudi cemaatleri gibi gönüllü dünya sürgününe razı olacak ve varlığını yine bu seküler mantık ve ruhçu tutumlara dayandırarak idame ettirmeye çalışacaktır.
Gülenizm ve Siyonizm arasındaki felsefi düşünsel ilişkiler
Hamit Akçay
Yahudi ahlakı düalist ve pragmatisttir. Yahudilerin arasında meşru olmayan iş ve tutumlar, Yahudi olmayanlarla yapıldığında meşru addedilebilmektedir. Özellikle son dönemde ortaya konan ahlaki pratiklere bakıldığında Gülencilik’te de benzer yaklaşımların olduğu görülmektedir.