Tüm Yazarlar
Haydar Oruç Yazıları
Dünya Filistin'den yana ama...
Haydar Oruç
ABD’nin artık İsrail-Filistin barış sürecinin arabulucuğunu sürdürme imkânı kalmadığından, bu süreç yeniden BM himayesine alınmalı ve uluslararası toplumun gözetiminde sürdürülmelidir. Bu süreçte en önemli görev de şimdiye kadar görece sessiz kalmış olan İslam dünyasına düşmektedir.
Mescid-i Aksa krizi: Sebepler ve sonuçlar
Haydar Oruç
İsrail yönetimi, küresel ve bölgesel kaostan istifade ederek bazı kazanımlar elde etmek isterken, hem dünya kamuoyu önünde zorba ve orantısız güç kullanan bir devlet durumuna düşmüş hem de kendi kamuoyunda Filistin direnişine yenik düşen başarısız bir hükümet eleştirilerine maruz kalmıştır.
Türkiye İsrail mutabakatının dinamikleri
Haydar Oruç
Türkiye ve İsrail arasında yapılan anlaşma, iki düşman devlet arasında yapılan bir barış anlaşması değil sadece geleceğe yönelik işbirliği imkanlarına kapı açabilecek bir iyi niyet mutabakatıdır. Arkasında bir şeyler aramak yerine bu anlaşmanın hem Filistin halkı hem de Türkiye’nin ulusal çıkarları için en uygun şekilde işlemesini sağlamak en iyi tercih olacaktır.