Tüm Yazarlar
Köksal Alver Yazıları
Kentsel dönüşüm ve aktörleri
Köksal Alver
Mimar Sinan’dan Turgut Cansever’e derin, etkili, estetik güçlü bir mimari geleneğimiz mevcuttur. Kentsel dönüşümün bu geleneği irdelemesi, ondan beslenmesi en temel vazifedir.
Kentler doğar-büyür-dönüşür
Köksal Alver
Kentsel dönüşüm bir imkân olabilir; kentleri daha yaşanılır, toplumsal insicamı ve iletişimi kuran ve sürdüren birer mekân haline getirmenin bilinciyle hareket etmek şartıyla. Aksi halde bir imkân olabilecek kentsel dönüşüm yeni yıkımların, uçurumların, ayrışmaların fitilini ateşlemiş olacaktır.