Tüm Yazarlar
Necip Tosun Yazıları
Tartışma ödüllerin doğasında var
Necip Tosun
Kuşkusuz bir yazar eserini ödül saikiyle oluşturmaz. Ödül, edebiyat dışı, onun doğasında olmayan bir şeydir. Eser, doğası gereği, estetik özerklik düzlemi içinde özgür ve bağımsız bir şekilde oluşur. Ancak eser okura sunulduktan sonra değerine ilişkin bir söz, yargı, analiz de kaçınılmazdır. Bu da ancak eleştiri ile mümkün olabilecektir. Ödüller de eserinin iç oluşumundan farklı, bu dış değerlendirmelerden biridir.