Tüm Yazarlar
Prof. Doc. Atilla Arkan Yazıları
Türkiye’de siyasetin geleceği: Yeni dönemin kodları
Prof. Doc. Atilla Arkan
Yeni sistemin en önemli özelliği, sivil-askeri bürokrasinin vesayetini ortadan kaldırmayı hedeflemesidir. Ayrıca cumhurbaşkanının doğrudan halk oylamasıyla belirlenmesi siyasal taleplerin dönüştürme gücünü artırmaktadır. Ak Parti’nin kuruluşundan itibaren temel ilkesi olan “millet için devlet” yaklaşımının son halkası böylece hayata geçmiştir.
Sapkınlık-aşkınlık arasındaki sınır ve FETÖ
Prof. Doc. Atilla Arkan
Gülen’in ifadelerinin Allah aşkı tecrübesi yaşayan bir sufinin taşkın ifadeleri veya şatahatları olmadığı açıktır. Aksine bu ifadeler dünyevi bir iktidar kurmayı hedeflemiş bir örgüt liderinin sistematik olarak dini inanç alanını ve tasavvuf kültürünü istismar ederek kendi liderliğine ve otoritesine güç transfer etmesidir. Dini ve dünyevi iktidar ilişkilerinin düzenlenmesi, açık şeffaf hale getirilmesi; bireyin, devletin, dini ve tasavvufi kurumların korunması için de bir zorunluluktur.
Menfaat/maslahat çatışması ve Gülen Cemaati
Prof. Doc. Atilla Arkan
Çatışma dinamiğinin büyük bir kısmı Cemaatin araftaki halinden kaynaklanmaktadır. Uluslararası ilişkiler, ülkelerin menfaatlerine ve güçlerine bağlı olduğundan ve bunlar da sürekli değişim gösterdiğinden, o veya bu sebeple çatışma hallerinin yaşanılması kaçınılmazdır. Böylesi bir konumdaki Cemaatin sıkışıklığını giderecek daha farklı çözümler üretmesi gerekmektedir.