Tüm Yazarlar
Şadi Çarsancaklı Yazıları
Yeni Türkiye’de sistem değişikliği kaçınılmaz
Şadi Çarsancaklı
Dünya sistemini oluşturan “Büyük Oyun”a dahil olabilmek, kendi iç insicamını tesis etmiş, karar alma süreçlerini en verimli, adil ve sonuç verici şekilde dizayn etmiş, tezi olan devletlerin harcı. Başkanlık sistemi taleplerinin rahmetli Turgut Özal’dan beri bu denli gündemde kalması ve özellikle devletin iktisaden toparlandığı, uluslararası sisteme müdahil olmaya başladığı zamanlara denk gelmesi bu nedenledir.
HSYK’da revizyon ihtiyacı
Şadi Çarsancaklı
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yeniden ele alınmalı, savcılık kurumu kuruldan çıkarılmalıdır. HSYK seçim usulü yeniden ele alınmalı ve bir grubun baskın şekilde sistemi kilitlemesinin önüne geçilmelidir.