Tüm Yazarlar
Tamer Çetin Yazıları
İki başlılık ve BAŞKANLIK
Tamer Çetin
Kurumsal yapıdaki istikrar, iktisadi ve toplumsal aktörler nezdinde politik süreçlere olan güveni artırırken, Türkiye’ye tarihinin en büyük iktisadi başarılarından birini getirmiştir. Bu yüksek başarı profili, açıkça kurumsal yapıdan etkilenmektedir. Ancak sorun şu ki kurumsal yapıdaki bu iyiye gidiş, köklü bir değişim sonucunun ürünü değil, kurumlar arasındaki geçici uyumun neticesidir.
Kapitalist piyasa ekonomisini ıslah etmek
Tamer Çetin
Genel çıkarım, sosyalizmin bir sefaletler, kapitalizmin de bir krizler tarihi olduğudur. Bir başarı örneği olarak Çin’in durumu da çokça tartışmalıdır. Çin’in ekonomik büyümesinin dinamosu Pekin’deki üretim süreçlerine, sosyalist planlama değil de kapitalizmin kurumları karar veriyor. Şu halde geleceğe ilişkin doğru bir çözümleme adına, kapitalist piyasa ekonomisinin ıslahı üzerinde durmak gerekir.