Tüm Yazarlar
Uğur Yiğit Yazıları
Tanrıçalıktan köleliğe hâkimin trajik düşüşü
Uğur Yiğit
Batı’da, teraziyi elinde tutup yargılama yapanın tanrıça olarak sembolize edilmesi, hâkimi dünyadan koparan bir tasvirdir. Tanrıçanın ne şahsını ne de kararlarını sorgulayabilir ve eleştirebilirsiniz. İslam hukukunda ise hakim, ne tanrı ne de peygamberdir. Peygamberin işlerinden biri olan yargılamayı yapan bir ‘insan’dır.
Yargıtay ve Danıştay üyeliğine dair kadim yaygın yanlışlar
Uğur Yiğit
Yargıtay ve Danıştay üyeliğinin kazanılmış hak olduğu, kanunla da olsa bu görevin sona erdirilip, üyelerin ilk derece mahkemesine gönderilemeyeceği bilinen yaygın yanlışlardan. Anayasa’da Yargıtay ve Danıştay üyelerine kürsü hâkim ve savcıların sahip oldukları teminat dışında hak verilmediği, tersine kanunla üyeliklerinin sona erdirilmesine imkân verildiği görülmektedir.