Tüm Yazarlar
Ulvi Saran Yazıları
Örtülü savaşlar
Ulvi Saran
Son üç yılda eskisiyle karşılaştırılamayacak ölçüde artan terör ve intihar saldırılarının ve 15 Temmuz darbe girişiminin, Türkiye’nin vesayet zihniyetine ve uluslararası müdahalelere karşı milli ve sivil siyasi iradesini ayakta tutma çabası verdiği bir döneme denk düşmesi tesadüf değildir. Türkiye, istikrarını bozmak isteyen uluslararası güçlerle ve terör örgütleriyle baş edebilecek, içinde bulunduğu sarmaldan kurtulabilecek güçtedir.
15 Temmuz darbe girişimi ve alınacak dersler
Ulvi Saran
Bünyede yaşanan her travma bir hasar bırakır. 15 Temmuz darbe girişimi bertaraf edilmiş olsa da sosyal dokuda, kamu düzeninde ve halkın belli kurumlara olan inancında ister istemez bir tahribata yol açacaktır. Bu bakımdan oluşan güven erozyonunu giderici uzun vadeli tedbirler alınmalıdır.
İdeolojik devlet ve kamuda başörtüsü yasağı
Ulvi Saran
Türkiye’nin de içinde bulunduğu kültürel ve siyasi coğrafyada başörtüsünün çok farklı dini, etnik ve kültürel aidiyetler tarafından değişen sıklık ve yoğunluklarda da olsa binlerce yıldır kullanılıyor olması; salt belli bir dine ya da inanca ait bir obje ya da nesne olmaktan öte aynı zamanda kültürel, etnografik ve folklorik boyutları da olan bir giysi olduğunu ortaya koyuyor.
Başörtüsü: Simge mi, kıyafet mi?
Ulvi Saran
Başörtüsünün çözülemez bir sorunmuş gibi algılanmasına neden olan ve farklı siyasi kesimler arasında bir tür sağırlar diyaloguna dönüşen bu tartışmanın son bulması bakımından; siyasi simge kavramı ile başörtüsü arasındaki ilişkinin aydınlatılması ve kavram kargaşasının giderilmesi hayli önem taşımaktadır.