Tüm Yazarlar
Zelkif Kazdal Yazıları
Bize özgü-Batıya örnek bir Başkanlık Sistemi
Zelkif Kazdal
Türkiye kendine özgü bir başkanlık modeli üretemez diyenler, millete ve sahip olduğu birikime güvenmiyorlar. Oysa bize özgü ve örnek derecede demokratik bir Başkanlık Sistemi pekala geliştirebiliriz.
Muhalefet bürokrasiden imdat diliyor!
Zelkif Kazdal
Sayıştay muhalefet odağı değildir. Muhalefete de yardımcı olan bir denetim organıdır. Muhalefeti siyasal partiler yapar. Muhalefeti siyasetsizlik ve halka rağmencilik olarak belleyenler bir zamanlar Anayasa Mahkemesi ve HSYK’da olduğu gibi Sayıştay’ın da muhalefet organı olarak iş görmesini bekliyorlar.