Tüm Yazarlar
Mustafa Şen Yazıları
Kemalist şımarıklığın şizofrenik pornografisi
Mustafa Şen
Siz demosa dahil değilsiniz. Sizin iradenizin, görüşlerinizin, siyasal davranışlarınızın ve oylarınızın bir hükmü yoktur. Önemli olan Kamâlistlerinkidir. Onların oy verdikleri partinin oy oranının kıymeti vardır sadece. Çünkü, demos onlardır. Onlar tektir, bu sebeple onlara çoğulcu demokrasiden de bahsetmeyin.
CHP’nin beş hâli
Mustafa Şen
Kendi yaptıkları bazı değişikliklere değişim diyorlar. Değişiklik kavramını değişim kavramıyla özdeş zannediyorlar. Bu bağlamda; değişim olmadığı gibi, değişime dair bir emare, bir ümit de göremiyoruz. Bunu dile getirenler suçlu ilan ediliyor. Bu nereye kadar gider bilinmez ama seçmenin CHP’yle bir menzile gitmeye niyetinin ve planının olmadığı ortadadır. CHP’nin var mı, onu da bilmiyoruz.
Yeni Türkiye’de sivil toplum: Bir özeleştiri
Mustafa Şen
Dünya tarihinde ilk kez gerçek anlamda bir çağ değişimi yaşanmaktadır. Bundan önce çağ dediğimiz olguların tamamı aslında tek bir çağdan ibaretti. Geçmiş çağın temel özelliği bilgi hiyerarşisinin yaş hiyerarşisi ile paralel olması, bilgiye erişimde avantajın büyüklerde olması ve bilgi akışının büyükten küçüğe doğru olmasıydı. Şimdi ise akış tersine döndü. Gençler bu çağın içine doğmuşken, büyükler ve büyüklerin yönettiği STK’lar çağ değişiminin farkında bile değiller.
Türkülerimizin ruhunda coğrafî muhayyilemiz
Mustafa Şen
Mahmud’un Kaşgar’ından Türkçenin ilk büyük sözlüğü bize emanettir de, Kaşgar’ın kendisi emanet değil midir! Niçin Kaşgar bize çok uzaktır da, daha uzak mesafedeki Çinliye çok yakındır. Çünkü, biz coğrafi muhayyilemizi kaybettik. Coğrafi muhayyilemizi kaybedersek; Kaşgar’ı da kaybederiz, Kaşgarlıyı da, Divanımızı da...