23 Ekim 2021 Cumartesi / 17 RebiülEvvel 1443

Çocukların aldığı ipler annelerinin elinde köy çocuklarını ısıttı