1 Aralık 2021 Çarşamba / 26 RebiülAhir 1443

Yer: Malatya... 65 milyon yıl öncesine dayanıyor