24 Mayıs 2022 Salı / 23 Sevval 1443

Cuma günü ile ilgili hadisler! Peygamberimizin cuma ile ilgili sözleri

Cuma günü ile ilgili hadisler Cuma günlerini idrak etmek isteyen vatandaşların araştırdıkları konulardan biridir. Namazlarla, dualarla idrak edilen Cuma günü ile ilgili hadisler haberimizde yer almaktadır. Cuma günü Müslümanlar için bayram niteliğinde bir gündür. Peygamberimizin cuma ile ilgili sözleri ve hadislerinde de cuma gününün önemi anlatılmaktadır. İşte Peygamberimizin cuma ile ilgili sözleri

10 Temmuz 2020 Cuma 13:05 - Güncelleme:

Peygamberimizin cuma ile ilgili 'Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı' hadisiyle de anlatılan Cuma günü, Müslüman aleminin en özel günüdür. Cuma gününü en güzel şekilde idrak etmek isteyen müminler Cuma günü ile ilgili hadisleri okumak istiyor. Cuma günü yapılan ibadetler ve dualar çok faziletlidir. Peygamberimizin cuma ile ilgili sözleri ve cuma hadislerini haberimizde derledik.

Peygamber Efendimiz, “Cuma günü, ibadet ve ezkar ile müminlerin kalbi mesrur olacak bir bayram günüdür.” buyurmuşlardır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) Cuma Suresini okuyan kişinin Müslüman şehirlerden birinde Cuma namazına gelen ve gelmeyenlerin sayısı kadar sevap kazanacağını rivayet etmiştir. İşte Cuma günü ile ilgili hadisler ve Peygamberimizin cuma ile ilgili sözleri

PEYGAMBERİMİZİN CUMA İLE İLGİLİ SÖZLERİ (CUMA GÜNÜ İLE İLGİLİ HADİSLER)

Ebû Hüreyre"nin naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Kim abdest alır ve abdesti güzelce almaya özen gösterir sonra cumaya gelir ve (hutbeye) kulak verip sessizce dinlerse o Cuma ile gelecek Cuma arasındaki günahları ve üç günlük (günahı) daha affolunur. Kim de (hutbeyi dinlemeyip yerdeki) çakıl taşlarıyla meşgul olursa boş bir şey yapmıştır."(M1988 Müslim, Cum"a, 27)

Ebû Hüreyre"den rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: "Güneşin doğduğu en hayırlı gün, Cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve o gün cennetten çıkarıldı. Kıyamet de ancak Cuma günü kopacaktır." (M1977 Müslim, Cum"a, 18)

Ebû Hüreyre"nin rivayet ettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Büyük günahlardan kaçınıldığı takdirde, beş vakit namaz ile Cuma, bir sonraki cumaya kadar ve Ramazan diğer Ramazan"a kadar, aralarında işlenen günahların bağışlanmasına vesiledir."(M552 Müslim, Tahâret, 16)

Ebû Hüreyre"den nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: "Her kim gusleder, sonra cumaya gelip belirlenen namazı kılar, sonra hutbesini bitirinceye kadar sessizce (imamı) dinler, sonra onunla beraber namazını kılarsa, o cuma ile sonraki cuma arasındaki günahları ayrıca üç günlük günahları daha bağışlanır."(M1987 Müslim, Cum"a, 26)

Peygamberimizin (sav) eşi Hz. Hafsa"nın naklettiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: "Cuma namazına gitmek, bulûğa ermiş olan herkese farzdır."(N1372 Nesâî, Cum"a, 2)

Ebû"l-Ca"d ed-Damrî —ki kendisi sahâbîdir— Hz. Peygamber"in (sav) şöyle buyurduğunu nakletmiştir: "Her kim önemsemediğinden dolayı Cuma namazını üç defa terk ederse kalbi mühürlenir."(İM1125 İbn Mâce, İkâmet, 93)

Kesîr b. Abdullah b. Amr b. Avf el-Müzenî"nin, babası aracılığıyla dedesinden (Amr b. Avf"tan) naklettiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: "Cuma günü öyle bir an vardır ki kul o anda Allah"tan bir şey dilerse Allah mutlaka ona o isteğini verir."(T490 Tirmizî, Cum"a, 2)

İbn Abbâs"ın naklettiğine göre, Hz. Peygamber (sav) (hutbeye başlarken) şöyle buyurmuştur: "Hamd, Allah"a mahsustur. Biz O"na hamdeder, O"ndan yardım diler, nefislerimizin şerrinden ve yapıp ettiklerimizin kötülüklerinden Allah"a sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur, kimi de saptırırsa ona hidayet edecek yoktur. Şahitlik ederim ki tek olan Allah"tan başka ilâh yoktur, O"nun hiçbir ortağı yoktur. Muhammed de O"nun kulu ve elçisidir…" (İM1893 İbn Mâce, Nikâh, 19; M2007 Müslim, Cum"a, 45)

Abdurrahman"ın işittiğine göre, İbn Abbâs şöyle demiştir: "Ben, bir Ramazan yahut Kurban Bayramı günü Peygamber (sav) ile birlikte (namazgâha) çıktım. Hz. Peygamber önce (bayram) namazını kıldırdı, sonra hutbe irad etti. Ardından da kadınların yanına gitti. Ve onlara nasihat etti, bazı hususları hatırlattı ve sadaka vermelerini emretti."(B975 Buhârî, Îdeyn, 16)

Ebû Bekre"den (ra) rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: "Muhakkak ki zaman(a ölçü olan yıl hesabı) Allah"ın gökleri ve yeri yarattığı gündeki (ilk) biçimine dönmüştür. Sene on iki aydır. Bunlardan dördü (savaşılması) haram aylardır. Üçü ardı ardınadır ki bunlar; Zilkade, Zilhicce ve Muharrem aylarıdır. (Diğeri ise) Cümâdâ (el-âhir) ile Şâban arasındaki Mudar"ın Receb ayıdır."(B3197 Buhârî, Bed"ü"l-halk, 2)

Cuma günü Sela ile ezan arasında hangi dualar edilir?

Ebû Hüreyre"den rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: "İlim kaybolmadıkça, depremler çoğalmadıkça, zaman kısalmadıkça, fitneler ortaya çıkmadıkça, herc yani cinayetler artmadıkça ve elinizde mal çoğalıp taşmadıkça kıyamet kopmaz."(B1036 Buhârî, İstiskâ, 27)

Ebû Hüreyre"den nakledildiğine göre, Allah Resûlü (sav) cuma gününden bahsetti ve şöyle buyurdu: "Onda öyle bir an vardır ki şayet bir Müslüman kul namaz kılarken o âna rastlar da Allah"tan bir şey isterse, (Allah) ona dilediğini mutlaka verir."(M1969 Müslim, Cum"a, 13)

İbn Abbâs"ın (ra) naklettiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: "İki nimet vardır ki insanların çoğu (onları değerlendirme hususunda) aldanmıştır: Sağlık ve boş zaman."(B6412 Buhârî, Rikâk, 1)

CUMA SURESİNİN SON 3 AYETİ