17 Mayıs 2022 Salı / 16 Sevval 1443

İngiltere ile yapılan anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

İngiltere, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması ve Türkiye ile bu ülke arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalanması nedeniyle Gümrük Birliği uygulamasından çıkarıldı.

AA31 Aralık 2020 Perşembe 17:49 - Güncelleme:

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı ve yönetmelik, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, İngiltere'nin AB'den ayrılması ve Türkiye ile STA imzalaması üzerine, Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına ilişkin Esaslar Hakkında Karar'da yer alan "İngiltere" ibaresi kaldırıldı.

Ayrıca, Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik'ten de aynı ifade çıkarıldı.

Değişiklikler, 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek.