18 Nisan 2021 Pazar / 6 Ramazan 1442
Gece modu

Kerahat vakti nedir, ne demektir? Kerahat vakti ne zaman?

Kerahat vakti ne zaman? Kerahat vakti nedir, ne demektir? gibi soruların yanıtları tüm herkes tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kerahat vakti, güneşin doğuş, batış ve tam tepede bulunduğu vakte denir. İslam dinine göre kerahat vakitlerinde namaz kılınması mekruh'tur.Mekruh'un anlamı ise, tam olarak haram olmayan ancak yapılması da doğru olmayan davranışlardır. İslam dinine göre kerahat vakitlerinde namaz kılınması mekruh'tur.

27 Şubat 2020 Perşembe 08:01 - Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 08:01

Kerahat vakti ne zaman? Kerahat vakti nedir, ne demektir? gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bazı vakitlerde bir kısım ibadetlerin yapılması yasaklanmıştır. Bu vakitlere kerahat vakitleri deniliyor. Bu vakit, güneşin doğuşundan sonraki takriben 45-50 dakikalık bir zamandır. Mekruh'un anlamı ise, tam olarak haram olmayan ancak yapılması da doğru olmayan davranışlardır. Kerâhat Vakti, güneşin doğuş, batış ve tam tepede bulunduğu vakte denir. İslam dinine göre kerahat vakitlerinde namaz kılınması mekruh'tur.  

KERAHAT VAKTİ NE ZAMAN?

Bazı vakitlerde bir kısım ibadetlerin yapılması yasaklanmıştır. Bu vakitlere kerahat vakitleri denilir. Bu vakit, güneşin doğuşundan sonraki takriben 45-50 dakikalık bir zamandır. Mekruh’un anlamı ise, tam olarak haram olmayan ancak yapılması da doğru olmayan davranışlardır.

KERAHAT VAKTİ NEDİR, NE DEMEKTİR?

Ukbe b. Âmir el-Cühenî’den şöyle nakledilmiştir: “Resûlullah (s.a.s.) bize üç vakitte namaz kılmayı ve ölülerimizi defnetmeyi yasakladı:

Güneşin doğmasından itibaren bir veya iki mızrak boyu yükselmesine kadar, güneşin gökyüzünde tam dik oluşundan batıya yönelmesine kadar ve güneşin sararmasından itibaren batmasına kadar.” (Müslim, Müsâfirîn, 293; Ebû Dâvûd, Cenâiz, 55; Tirmizî, Cenâiz, 41)

Bu hadiste belirtilen üç vakitte hiçbir namaz kılınamaz. Bu vakitlerin başlama ve bitiş zamanları şöyledir:

a) Güneşin doğmasından itibaren, 40-50 dakika sonrasına kadar,

b) Güneşin, tam tepede bulunduğu vakit (Öğle vaktinin girmesine yaklaşık 10 dakika kalmasından öğle vaktinin girmesine kadar),

c) Güneş batmazdan önce, gözleri kamaştırmaz hâle gelmesinden, batmasına kadar olan vakit (Güneşin batmasına 40-50 dakika kalmasından itibaren akşam namazı vakti girinceye kadar olan zaman) (Merğînânî, el-Hidâye, I, 265-269).

Bu sayılan kerâhet vakitlerinde kaza namazı, vitir gibi vacip namaz kılınamadığı gibi kerahat vaktinden önce hazırlanmış bulunan cenazenin namazı da kılınamaz. Bu vakitlerde hazırlanmış cenazenin namazı ise kılınabilir. Daha önce okunmuş bir secde ayetinden dolayı “tilâvet secdesi” yapılamaz. Ancak kerâhet vaktinde okunan secde âyetinin secdesi, daha sonraya bırakmak efdal olsa da bu vakitte yapılabilir.

Güneşin batmasından önceki kerâhet vaktinde, sadece o günün ikindi namazının farzı kılınabilir. Fakat mazeretsiz olarak ikindi namazını bu vakte kadar geciktirmek mekruhtur.

Bunların dışında şu vakitlerde de sadece nafile namaz kılmak mekruhtur:

a) Sabah namazının sünneti hariç olmak üzere imsak vakti girdikten sonra, güneş doğuncaya kadar olan sürede,

b) İkindi namazını kıldıktan sonra güneş batıncaya kadar olan sürede,

c) Akşam namazı vakti girdiğinde farz kılınmadan önce,

d) Cuma günü hatibin minbere çıkmasından sonra (Merğînânî, el-Hidâye, I, 269-271).

Ebû Saîd el-Hudrî’den şöyle nakledilmiştir: “Resûlullah’ı (s.a.s.) şöyle derken işittim: Sabah namazı kılındıktan sonra, güneş doğuncaya kadar başka namaz yoktur. İkindi namazından sonra, güneş batıncaya kadar başka namaz yoktur.” (Ebû Dâvud, Tatavvu’, 9; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, I, 271)

KERAHAT VAKİTLERİ TÜRLERİ

Sabah Kerahatı; Güneş doğarken, güneşin doğmaya başlamasıyla birlikte 45 dakikayı geçinceye kadar olan süredir. Yani gün doğumu ve sonrasındaki 45 dakikalık zaman dilimidir.

Öğle Kerahat Vakti: Öğle namazına 45 dakika kalması yani güneşin tam tepe noktasında olduğu zaman dilimine denilmektedir.

İkindi Kerahatı: Güneş batarken akşam ezanının 45 dakika öncesinden başlar ve güneş batana kadar devam eder. Eğer ikindi namazınızı kılmamışsanız bu vakitte sadece ikindi namazının farzı kılınabilmektedir.