27 Mayıs 2022 Cuma / 26 Sevval 1443

20 bin sağlık personeli alımı başvuru şartları nelerdir? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 20 bin sözleşmeli personel alımı için tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Başvuruda bulunacak adaylar, 'Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ne zaman? 20 bin sağlık personeli alımı başvuru şartları nelerdir?' sorularına yanıt arıyor. Yayımlanan kılavuzla birlikte başvuru şartları ve alım yapılacak kadro ve branş dağılımı da belli oldu. İşte Sağlık Bakanlığı alım klavuzu ve 20 bin sözleşmeli personel alımı başvuru sayfası

17 Aralık 2021 Cuma 09:22 - Güncelleme:

Sağlık Bakanlığı personel alımı için tercih kılavuzu yayımlandı. Merkez taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, 20 bin sözleşmeli personel alımı için kadro ve branş dağılımı belli oldu. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ne zaman? İşte 20 bin sağlık personeli alımı başvuru şartları ve tercih kılavuzu

SAĞLIK BAKANLIĞI 20 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığının 20 bin Sözleşmeli personel alımına ilişkin KPSS-2021/10 tercih Kılavuzu yayımlandı. Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı için başvuruda bulunacak adaylar, tercihlerini 16 - 22 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.

Sağlık personeli alımı için başvuracak olan adaylar tercih işlemlerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.

20 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

1. Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

2. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yapılacaktır.

3. 657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28. maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.

4. Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/14 Tercih Kılavuzunda belirtilen ön lisans ve lisans sözleşmeli

pozisyonlara yerleşenlerin, bu kılavuzda belirtilen sözleşmeli pozisyonları tercih etmeleri sistem tarafından engellenecektir.

5. Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

6. Durumu "Başvuru Genel ve Özel Şartlarına" uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.

7. Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonlarını, ilgili alanda yüksek lisansı/doktorası bulunduğundan tercih etme hakkı olan adayların tercih ekranında ilgili seçeneği işaretlemeleri

gerekmektedir. İlgili seçeneği işaretleyen adayların ilgili sözleşmeli pozisyonları tercih etmelerine izin verilecektir. Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine aittir. Bu alanda yanlış, yanıltıcı veya

yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adayların, yerleştirilseler dahi Sağlık Bakanlığınca atamaları yapılmayacaktır.

BRANŞ DAĞILIMINA GÖRE BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

ODYOLOG:

Söz konusu pozisyona odyoloji alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine odyoloji yüksek lisansı veya doktorası yapan veya lisansüstü eğitiminin (yüksek lisans veya doktora) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca bu alanlara eşdeğer olduğunu gösterir belgeye sahip adaylar başvurabilecektir.

PERFÜZYONİST:

Söz konusu pozisyona perfüzyon alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans yapan veya lisansüstü eğitiminin (yüksek lisans) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca bu alanlara eşdeğer olduğunu gösterir belgeye sahip adaylar başvurabilecektir.

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ:

Söz konusu pozisyona dil ve konuşma terapisi alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine dil ve konuşma terapisi alanında yüksek lisans veya doktora yapan veya lisansüstü eğitiminin (yüksek lisans veya doktora) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca bu alanlara eşdeğer olduğunu gösterir belgeye sahip adaylar başvurabilecektir.

SAĞLIK FİZİKÇİSİ:

Söz konusu pozisyona fizik, fizik mühendisliği veya nükleer enerji mühendisliği eğitimi üzerine radyoterapi fiziği, diagnostik radyoloji fiziği veya nükleer tıp fiziği dallarının birinde yüksek lisans mezunu olan veya lisansüstü eğitiminin (yüksek lisans) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca bu alanlara eşdeğer olduğunu gösterir belgeye sahip adaylar başvurabilecektir.

SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM):

Bu unvana başvuracak adaylar, Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliğin ek-1'de belirtilen aşağıdaki görevleri yapacaklardır.

a) İntravenöz ve intraossöz girişim yapar.

b) Temel hava yolu uygulamaları, endotrakeal entübasyon ve oksijen uygulaması yapar.

c) Uygun taşıma tekniklerini uygular.

ç) Temel yaşam desteği protokollerini uygular. Bu uygulama sırasında yarı otomatik ve tam otomatik eksternal defibrilatörleri kullanır.

d) Travma stabilizasyonu ile kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyonu sağlar.

e) Hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlar.

f) Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapar.

g) Acil doğum durumunda doğum eylemine yardımcı olur.

ğ) Monitörizasyon ve defibrilasyona yardımcı olur.

h) Görevinin tüm aşamalarında haberleşme ağını doğru ve hızlı bir biçimde kullanır.

ı) Ambulansı teknik, tıbbi araç-gereç ve malzeme yönünden kullanıma hazır halde bulundurur, gerektiğinde ambulansta sürücülük görevi yapar.

Ayrıca, bu unvana başvuracak adayların ambulans sürücüsü olarak görev yapacaklarını göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KPSS-2021/10 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Sağlık Bakanlığı 20 bin sözleşmeli personel alımı başvuru sayfası