31 Temmuz 2021 Cumartesi / 21 ZilHicce 1442
Gece modu

Teşrik tekbiri nasıl getirilir? Teşrik tekbiri ne zaman başlar ve biter?

Müslümanlar, bu sene de Kurban bayramına kavuşmanın sevincini yaşıyor. Kurban Bayramının gelmesiyle birlikte İslam alemi teşrik tekbirlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Teşrik Tekbiri, bayram boyunca farz namazlarının ardından okunur. Peki Teşrik tekbiri ne zaman başlar ve biter? Teşrik tekbiri nasıl getirilir?

20 Temmuz 2021 Salı 11:30 - Güncelleme: 20 Temmuz 2021 Salı 11:30

Kurban Bayramının gelmesiyle birlikte teşrik tekbiri hakkında araştırmalar hız kazandı. Bayram namazının ve Bayram boyunca farz namazların ardından teşrik tekbiri getirilir. Teşrik Tekbiri, Hanifi mezhebine göre vaciptir. Peki Teşrik tekbiri ne zaman başlar ve biter? Teşrik tekbiri nasıl getirilir? İşte Teşrik Tekbiri okunuşu

TEŞRİK TEKBİRİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir.

Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir.

Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 82).

Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501)

TEŞRİK TEKBİRİ NASIL GETİRİLİR?

Teşrik, doğuya doğru gitmek, parlamak anlamlarına gelir.

Teşrik tekbiri, arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar, 23 farz namazının arkasından birer defa "Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd" şeklinde getirilir.

Teşrik Tekbiri nasıl okunur? İşte Teşrik Tekbiri okunuşu ve anlamı