18 Ocak 2021 Pazartesi / 4 CemaziyelAhir 1442
Gece modu

Zilhicce ayının ilk 10 günü yapılacak ibadetler nelerdir? Zilhicce ayında okunacak dualar (Zilhicce duası)

Zilhicce ayı başlıyor. Zilhicce ayının ilk 10 günü yapılacak ibadetler çok önemlidir. Peygamber Efendimizin de bu ayda 9 gün oruç tuttuğu rivayet edilmiştir. İslam dünyası açısından önem taşıyan Zilhicce ayında okunacak dualar ve yapılacak amellerde çok kıymetlidir. Temmuz'un 22'sinde başlayan bu ayda yapılan ibadetler bin yıldan daha faziletlidir buyrulmuştur. Peki Zilhicce ayında okunacak dualar nelerdir? İşte Kurban Bayramı öncesi Zilhicce ayında okunacak dualar ve ilk 10 günü yapılacak ibadetler...

22 Temmuz 2020 Çarşamba 09:44 - Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 09:44

Zilhicce ayı, Kurban Bayramı'na 10 gün kala başlamaktadır. Kurban Bayramı’nın bulunduğu aya Zilhicce ayı denmektedir. BZilhicce ayı, Hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ayıdır. Kurban Bayramı'nın bulunduğu ay olan Zilhicce ayının ilk 10 günü yapılacak ibadetler için Hz. Muhammed (s.a.s.); “Allah katında şu on günde işlenecek salih amelden daha sevimli bir amel yoktur.” buyurmuştur. Peki Zilhicce ayında okunacak dualar nelerdir? 

Hazret-i Ebüd-derda buyurdu ki: Zilhicce ayının ilk 9 günü oruç tutmalı, çok sadaka vermeli, çok dua ve istigfar etmelidir, çünkü Resulullah, (Bu on günün hayır ve bereketinden mahrum kalana yazıklar olsun) demiştir. Zilhicce ayında okunacak duaları merak eden Müslümanlar Zilhicce ayının ilk 10 günü yapılacak ibadetleri araştırmaya koyuldu. İşte Zilhicce ayının ilk 10 günü yapılacak ibadetler ve Zilhicce duası...

ZİLHİCCE AYINDA OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

Zilhicce ayı oruç tutma günlerinden birisidir. Haram aylarının tamamı, oruç tutma günleridir. Bunlar faziletli günlerdir. Bu kıymetli ay ibadetle değerlendirilmelidir "Allah'ın katında, Zilhicce ayının (ilk) on günlerinden daha kıymetli günler yoktur, O günlerde Allah-ü Teala'ya çok ibadet ediniz!" Bununla birlikte bu ibadetlerle de meşgul olmak gerekir;

Kaza namazı kılmak,

Sadaka vermek,

Kur'ân-ı Kerim tilavetiyle meşgul olmak,

Tesbih namazı kılmak,

Cevşen-i Kebir, evrad-ı kudsiye ve hususen tahmidiye duasını okumak.

“Zilhicce’nin ilk on günü gelince siz tâat ve ibâdete gayret ediniz; zîrâ Allâhü Te‘âlâ o günleri, öbür günlerden üstün; gecesine hürmeti de gündüzüne hürmet gibi kılmıştır.

Biriniz Zilhicce’nin ilk on gecesinden birinde, gecenin üçte ikisi geçtikten sonra dört rek‘at namâz kılıp her rek‘atta Fâtiha’dan sonra üçer kere Âyetü’l-kürsî, üçer kere İhlâs-ı şerîf ve birer kere de Felak ve Nâs sûrelerini okusa günahları affolunur biiznillah.

Zilhicce ayının 10 günü zikirleri nelerdir?

ZİLHİCCE DUASI

“Sübhâne zî’l-‘izzeti ve’l-ceberût. Süb-hâne zî’l-kâ‘ideti ve’l-melekût. Sübhâne’l-hayyü’llezî lâ-yemût. Lâ-ilâhe illâ hüve yuhyî ve yumît ve hüve hayyun lâ-yemûtu. Sübhâna’llâhi rabbi’l-‘ibâdi ve’l-bilâdi ve’l-hamdü li’llâhi kesîran tayyîben mübâraken ‘alâ küllî hâlin. Allâhu ekber kebîran. Rabbenâ celle celâluhû ve kudrete bi-külli mekânin.”

Türkçe Anlamı:

“Ey her şeye gücü yeten izzet sâhibi Rabbim! Seni tüm noksanlıklardan tenzîh ederim.

Tüm mülkün sâhibi, ölmeyen ve ezel ve ebed olmak üzere diri olan Rabbim! Seni tesbîh ederim. Dirilten ve öldüren kendisinden başka ilah olmayan O’dur. O ölmez, hayy olan O’dur.

Beldelerin ve kulların Rabbi olan Allâh’ı tesbîh ederim. Her durumda çok ve mübârek övgüler Allâh’adır. Allâh büyüktür. Celâl sâhibi olan Sensin Rabbim. Her mekânda güç ve kuvvet sahibisin.” dese ve sonra da dilediği gibi duâ eylese Beytullâh’ı haccetmiş, Resûlullâh (s.a.v.)’i ziyâret etmiş ve Allâh (c.c.) yolunda cihâd etmiş gibi ecir ve sevâb kazanır. Allâhü Te‘âlâ o kimseye, o kimsenin dilediği şeyi verir.

Sizden biriniz, Zilhicce’nin ilk on gecesinin her gecesinde bu namâzı kılsa bu duâyı okusa ve dilediği gibi duâ etse Allâhü Te‘âlâ, ona Firdevs-i A‘lâ’yı helâl kılar; günâhlarını ondan siler. O kimse Arefe günü oruç tutsa gecesinde de bu namâzı kılsa ve haber verildiği üzere duâ etse Allâhü Te‘âlâ’ya yalvarsa; Allâhü Te‘âlâ: “Ey benim meleklerim, şâhid olunuz ki ben o kulumu bağışladım. Beytullâh’ı haccedenlere, onu ortak eyledim.” der. Bu hâlde melekler, Allâhü Te‘âlâ’nın o mü’min kulunun kıldığı namâzı ve ettiği duâsı sebebiyle ihsân buyurduğu ecir ve sevâblardan ötürü sevinirler ve neş’elenirler.”

ZİLHİCCE AYININ İLK 10 GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER

* Zilhiccenin ilk günlerinde tutulan oruç, bir yıl oruç tutmaya bedeldir. Bir gecesini ihya etmek de Kadir Gecesi’ni ihya etmek gibidir.) [İbni Mace]

* Zilhiccenin ilk on gecesinde yapılan amel için, 700 misli sevab verilir.) [Beyhekî]

* Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutan, her günü için yüz köle azat etmiş veya cihad edenlere yüz at vermiş yahut Kâbe’ye kurban için yüz deve göndermiş gibi sevab alır.) [R. Nasıhin]

* Bu on günün hayrından mahrum olana yazıklar olsun! Bilhassa dokuzuncu [Arefe] günü oruçla geçirmelidir! Onda o kadar çok hayır vardır ki, saymakla bitmez) [T. Gafilin]

* Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutana, her günü için bir yıllık oruç sevabı verilir.) [Ebul Berekat]

* Zilhiccenin ilk on günü, fazilette bin güne, Arefe günü ise on bin güne eşittir.) [Beyhekî]

* Zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur.) [Taberani]

* Allah indinde zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur.

Bugünlerde tesbihi, tahmidi, tehlili ve tekbiri çok söyleyin!) [Taberani]

Tesbih: Sübhanallah,

Tahmid: Elhamdülillah,

Tehlil: Lâ ilâhe illallah,

Tekbir: Allahü ekber, demektir.

Zilhicce orucu ne zaman tutulur?