10 Ağustos 2022 Çarşamba / 13 Muharrem 1444

Anne karnındaki bebek için fitre verilir mi? Hamile kadın fitre verir mi?

Fitre, Ramazan ayı içerisinde verilmesi gereken ve sadaka olarak yapılan bir yardımdır. Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Hz. Peygamber (S.A.V), köle-hür, büyük-küçük, kadın-erkek her Müslümana fitrenin gerektiğini ifade etmiştir. Buna göre hamile kadın fitre verir mi? Anne karnındaki bebek için fitre verilir mi? İşte Diyanet'in konu hakkındaki fetvası...

8 Nisan 2022 Cuma 10:48 - Güncelleme:

Ramazan ayında en çok merak edilen konulara arasında yer alan fitre hakkında çeşitli sorular gündeme geldi. Halk arasında fitre diye bilinen fıtr sadakası, Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak zengin olan Müslümanın, muhtaç kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır. Peki Hamile bir kadın fitre verir mi? Anne karnındaki bebek için fitre verilir mi? İşte Diyanet'in bebeklere fitre hakkında fetvası ve fıtr sadakası vermesi gereken kişiler..

FİTRE NEDİR?

Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır.

Fidye ise yine oruç ve hac ibadeti gibi dönemlerde kişinin yerine getiremediği bir ibadet sonrasında ortaya çıkan ve yapılması gereken bir yardım olarak bilinmektedir.

HAMİLE KADIN FİTRE VERİR Mİ?

Fıtır sadakasının dinen gerekmesinin (vücub) sebebi, ilgili hadislere dayanılarak "sağ olma" (sağ olarak Ramazan bayramına kavuşmuş olma) şeklinde belirlenmiştir.

Bu nedenle hamile bir kadın veya eşi, kendileri için fitre vermekle yükümlüdürler.

DOĞAMAMIŞ ÇOCUĞA FİTRE VERİLİR Mİ?

Doğmamış çocuğun fitresini vermek gerekmez.

KÜÇÜK ÇOCUKLAR İÇIN FITRE VERILIR MI?

Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Hz. Peygamber, köle-hür, büyük-küçük, kadın-erkek her Müslümana fitrenin gerektiğini ifade etmiştir (Ebû Dâvûd, Zekât, 20)

BEBEK IÇIN FITRE VERMEK GEREKIR MI?

Fıtır sadakasının dinen gerekmesinin (vücub) sebebi, ilgili hadislere dayanılarak "sağ olma" (sağ olarak Ramazan bayramına kavuşmuş olma) şeklinde belirlenmiştir. Bu itibarla Ramazan bayramından önce doğan bebekler için fitre vermek gerekir.

KIMLER FITRE VERMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Ramazan bayramına kavuşan, temel ihtiyaçlarının ve bir yıllık borçlarının dışında nisap miktarı (80.18 gr. altın veya bu değerde) mala sahip olan müslümanlar kendileri ve velayetleri altındaki kişiler için fıtır sadakası vermekle yükümlüdürler (Kâsânî, Bedâî', II, 70, 72).

Ancak fıtır sadakası ile yükümlü olmak için bulunması gereken nisap miktarı malın, "artıcı" özellikte olması ve üzerinden "bir kameri yıl" geçmiş olması gerekmez.

Kişi kendisinin ve ergenlik çağına ulaşmamış çocuklarının fitresini vermekle yükümlüdür (Kâsânî, Bedâî', II, 70). Buna karşılık kişinin ana-babası, büyük çocukları, karısı, kardeşleri ve diğer yakınları için fitre ödeme zorunluluğu yoktur.

(Kâsânî, Bedâî', II, 70, 72). Fakat vekâletleri olmadığı hâlde bu kişiler için ödeme yapsa geçerli olur.

Şâfiî mezhebine göre ise fıtır sadakası vermek "farz"dır ve bununla yükümlü olmak için nisap miktarı mala sahip olmak şart değildir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, I, 594). Buna göre temel ihtiyaçlarının yanı sıra bayram günü ve gecesine yetecek kadar azığa sahip zengin-fakir her müslüman fitre ile yükümlüdür (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, I, 594). Ayrıca varlıklı kimsenin müslüman olan eşi, çocukları, ana-babası ve diğer yakınları için de sadaka-i fıtır vermesi gerekir. (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, I, 595; İbn Rüşd, Bidâye, I, 279-280).

DİNİMİZDE HAMİLELİKTE ORUÇ

Hamilelikte tutamadığınız oruçları kaza etme niyetinde olmalısınız. Daha sonra bu oruçları kaza etme imkanınız olduğunda tutamadığınız oruçları kaza etmelisiniz.

Oruç tutma kudretinde olan kimse fidye vererek bu borçtan kurtulmaz. Bu oruç borcundan ancak oruç tutarak kurtulabilirsiniz. Elinizde olmayan sebeblerden dolayı kazaya kalan oruçaları tutamadığınızda bundan sorumlu olmazsınız. Mesela; Hamilelikte orucunu kazaya bırakıp daha sonra tutma niyetinde olan bir hanım, bu oruçları kaza edemeden vefat etse bundan sorumlu olmaz.

  • hamile
  • gebe
  • fitre
  • Hamile kadın fitre verir mi
  • bebek için fitre verilir mi
  • fıtr sadakası