25 Mayıs 2022 Çarşamba / 24 Sevval 1443

Teşrik tekbiri ne demek? Bayramda Teşrik tekbiri ne zaman okunur?

Teşrik tekbiri ne demek? sorusu internette vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Bayramda teşrik tekbiri okunuş zamanını sizler için derledik. Dini bayramlarımız arasında yer alan Ramazan Bayramı'nda birçok Müslüman vatandaş namaz kıldıktan sonra teşrik tekbiri okuyacak. Peki Teşrik tekbiri ne demek? Namazda teşrik tekbiri ne zaman okunur? İşte Teşrik tekbiri okunuşu ve anlamı

25 Mayıs 2020 Pazartesi 12:25 - Güncelleme:

Bayramda farz namazların ardından okunan teşrik tekbiri, Ramazan bayramı öncesi Müslümanların öğrenmek istediği konuların başında geliyor. Ramazan bayramında Teşrik tekbiri ne demek? Teşrik tekbiri ne zaman okunur? soruları arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Müslümanlar, onbir ayın sultanı Ramazan'ı geride bırakmanın hüznünü, Ramazan bayramına kavuşmanın ise sevincini yaşıyor. Ramazan Bayramının gelmesiyle birlikte teşrik tekbiri ne zaman okunur? konusu araştırılıyor. Teşrik tekbiri ne demek? Teşrik tekbiri ne zaman okunur? sorularının yanıtı ve detaylar haberimizde.

Bayram namazlarının nuru olan Teşrik tekbiri ne demek? Bayram öncesi Teşrik tekbiri ne zaman okunur? sorusu merak edilmeye başlandı.

TEŞRİK TEKBİRİ NE DEMEK?

Teşrik tekbirleri, Arefe günü sabah namazıyla başlayan ve Ramazan bayramının üç gününü kapsayan zaman dilimine ve zilhicce ayının belli günlerinde farz namazların ardından okunan tekbire verilen isimdir.

Teşrik tekbiri “Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur” anlamına gelir.

Hanefî, Hanbelî, Zâhirî ve Zeydî mezheplerine göre teşrîk tekbirleri “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” şeklindedir.

Teşrik tekbiri ne zaman okunur? Zilhiccenin muayyen günlerinde farz namazların ardından özel lafızlarla okunan teşrik tekbirleri, arefe günü başlayıp bayramın üçüncü günü sona ermektedir.

TEŞRİK TEKBİRİ NE ZAMAN OKUNUR?

Hz. Peygamberin, bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın son günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri okuduğu bilinir (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından, bayramın son günü ikindi namazına kadar her farzın ardından Teşrik tekbiri okunur. Teşrik tekbiri getirmek, kadın ve erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbiri okumak sünnettir.

Bazı kaynaklarda bu lafızlar Hz. İbrâhim’e nisbet edilmiştir (İbn Âbidîn, II, 178-180; ayrıca bk. es-Sâffât 37/100-110). Mâlik ve Şâfiî teşrîk tekbirlerinin üç defa “Allāhüekber” denilerek yerine getirileceğini söylerken sonraki dönem Şâfiî ve Mâlikî fakihleri diğer mezheplerce belirlenen tekbir ibaresinin okunmasını da uygun görmüştür.

Şâfiîler ayrıca buna, “Lâ ilâhe illallāhü vallahü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd; Allāhüekber kebîren ve’l-hamdü lillâhi kesîren ve sübhânellāhi bükraten ve asîlâ” lafızlarının eklenmesinin uygun olacağını, ardından, “Lâ ilâhe illallāhü ve lâ na‘büdü illâ iyyâhü muhlisîne lehü’d-dîne ve lev kerihe’l-kâfirûn; Lâ ilâhe illallāhü vahdeh sadaka va‘deh ve nasara abdeh ve hezeme’l-ahzâbe vahdeh; Lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber” ibarelerinin katılmasının müstehap olduğunu söylemişlerdir (Şirbînî, I, 315).