06 Ağustos 2020 Perşembe / 16 ZilHicce 1441
Gece modu

2019 bekçi alımı başvuru formu (EGM PA bekçi alımı ne zaman, şartları nedir?)

Yeni bekçi alımları ne zaman, başvuru şartları neler? Alımlar nasıl olacak? soruların yanıtları araştırılmaya devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğüne 8 bin çarşı ve mahalle bekçisi alımı için son dakika gelişmesi yaşanıyor. 2019'un gelmesiyle birlikte beklentileri artan bekçi adayları, bir süredir gündemde olan yeni bekçi alımına yönelik ilk açıklama geldi. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mart ayında 8 bin bekçi alımı için ilana çıkacaklarını açıkladı. Konuya ilişkin duyuru Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) yapılacaktır.

16 Şubat 2019 Cumartesi  08:18 - Güncelleme: 16 Şubat 2019 Cumartesi 08:18

 

Bekçi alımı başvuruları ne zaman yapılacak? Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Akademisi (PA) bekçi alımı başvuru şartları neler olacak? sorularına ilişkin beklenen ilk açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Mart ayında 8 bin bekçi alımı için ilana çıkacaklarını belirtildi. Geçmiş dönemlerde bekçi alımları ile ilgili başvuru süreci ve şartları ile ilgili ayrıntıları bu haberimiz üzerinde derledik.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

(1)  Giriş sınavına başvurular, Bakanlık tarafından belirlenen yer ve ilan edilen tarihler arasında şahsen yapılır.

(2) Eksik belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular ile başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

(3) Başvuruda bulunan adaylardan Başkanlıkça belirlenen miktarda sınav ücreti alınır. Ücretler Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılır. Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuklarından sınav ücreti alınmaz.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

(1) Başvuru yapan adaylardan;

a) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı,

b) Sınav başvuru dilekçesi,

c) Diploma veya geçici bitirme belgesinin fotokopisi,

ç) Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf,

d) Kendisi ve evli ise eşinin bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen engel hallerinin bulunmadığını ifade eden yazılı beyanları,

e) Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuklarından, şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin ilgili kurumca onaylı örneği,

f) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,

g) Askerlik terhis belgesi fotokopisi,

ğ) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi istenir.

(2) Aranılan nitelikleri taşıyan ve birinci fıkrada istenen belgeleri getiren adayların şahsen başvuruları Bakanlıkça uygun görülen müracaat kabul komisyonlarınca alınır.

(3) Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.

GEÇTİĞİMİZ DÖNEMLERDE BEKÇİ ALIMI İÇİN ŞARTLAR NELERDİ?

Geçtiğimiz dönemlerde gerçekleştirilen Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımında şu koşullar aranmıştı;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlkokulu bitirmiş olmak (İçişleri Bakanlığı gerektiğinde ilkokul yerine eğitim şartını yükseltebilecek)

 


c) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,

d) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

e) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

g) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

ğ) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

h) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

ı) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya İdari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı İdari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

k) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak.

SÖZLÜ MÜLAKATLARDA SORULAN SORULAR NASIL?

İllere göre alımı yapılacak çarşı ve mahalle bekçisi sayısı, şartları, başvuru yerleri, başvuru ve sınav tarihleri, istenecek belgeler ile gerek görülen diğer bilgiler başvurma süresinin bitiminden en az onbeş gün önce Devlet Personel Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü veya Başkanlığın resmi internet sayfasıyla ya da diğer uygun iletişim araçlarıyla duyurulur.

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Eski Alımlarda Çıkmış Sözlü Mülakat Soruları

    Neden bekçi olmak istiyorsun?
    Kendinden kısaca bahseder misin?
    İyi bir çarşı ve mahalle bekçisi olmak için hangi özelliklere sahip olmak gerekir?
    15 Temmuz hakkındaki fikirlerin nelerdir?
    FETÖ hakkında düşüncelerin ve bilgin nedir?
    Hangi okulda okudun? Hangi yurtlarda kaldın?
    Bekçi olmazsan ne olursun?
    Bizim yerimizde olsan kendine hangi soruları sorardın?
    Başkanlık sistemi nedir?
    PYD nedir? Hakkında bildiklerinizi anlatınız.
    Kanunsuz bir eylem görürsen bekçi olarak ne yaparsın?
    Seni neden bekçi olarak aramıza alalım?
    Bize bekçinin sahip olması gereken yeteneklerden bahset.
    Bir mahallede bekçi olarak nasıl davranmalısın?
    Esnafla nasıl iletişimin olmalı?
    bekçi-mahalleli ilişkisi nasıl olmalı?
    Bekçiler asayiş için önemli mi?
    Neden bu mesleği seçtin?
    Maddi kaygılarla mı bekçi olmak istiyorsun?
    Bekçilik sana ne kazandıracak?
    Ülkemizde neden bekçilere ihtiyaç var?
    Bekçi ile polis arasındaki ilişki nasıl olmalı?
    Türkiye’de yer alan  adli kolluk kuvvetleri nelerdir?
    Türkiye’de yer alan  idari kolluk kuvvetleri nelerdir?
    İnsan hakları hakkında bilgi veriniz.
    Biyolojik delil nedir?
    Kimyasal reaksiyon nedir?
    Anayasa Mahkemesi’nin kuruluş amacı nedir?
    Robotların insan hayatına olumlu etkilerinden bahsediniz.
    Dijital delil nedir?
    Yunanistan ve Türkiye arasında karasuları mil sorunu nedir?
    Meclis soruşturması nedir?
    İki taraflı ajan ne demektir?
    NATO nedir?
    Sponsor nedir?
    Öz yönetim nedir ?
    1982 anayasası ilk 3 maddesi nedir?
    Öz savunma nedir?
    Modernizm nedir?
    Balkan savaşları hakkında bilgi veriniz.
    Üniversitede hangi okula gittin? Hangi yurtlarda kaldın?
    Anne-baba mesleği nedir? Nerelisin?
     1942 Varlık Vergisi Kanunu hakkında bilgi veriniz.
    Fiil ehliyeti nedir?
    “Bir elin nesi var iki elin sesi var.” atasözünü açıklayınız.
    Parlâmento kararları nedir?
    Türkiye anayasalarını sayınız.
    Terör örgütleri neden küçük çocukları hedef alırlar?
    Terör örgütleri (DAEŞ, PYD, PKK vs.) nasıl engellenir?
    Enflasyon nedir?
    Tanık ne demektir?