16 Haziran 2021 Çarşamba / 6 Zilkade 1442
Gece modu

Sınava girenler için okunacak dua ve sureler: Sınava girenler için okunacak dualar neler?

Üniversite sınavı YKS'ye girecek adayların büyük emek ve uğraşları sonucunda hayallerini gerçekleştirmeleri için ellerinden geleni yaptıktan sonra yapılması gereken en güzel şey sınava girecekler için dualar etmektir. Veliler sınava giren çocukları için zihin açıklığı duası etmek istiyor. Peki Sınava girenler için okunacak dualar neler? Sınav günü ailelerin çocuklarına zihin açıklığı ve başarı için okuyabileceği ve Sınava girecekler için okunacak sureleri derledik.

06 Eylül 2020 Pazar 10:37 - Güncelleme: 06 Eylül 2020 Pazar 10:37

Üniversite adayları için beklenen gün geldi. İki buçuk milyon üniversite adayı öğrenci YKS'ye katılım gösteriyor. Bu noktada, veliler sınava girenler için okunacak duaları araştırıyor. YKS sınavının 2. oturumu başladı. Milyonlarca veli, zihin açıklığı ve başarı için Sınava girenler için dua ve sureleri merak ediyor. Sınava girenler için okunacak dualar neler? Sınava girenler için okunacak dua ve sureler

Milyonlarca öğrenci YKS sınavında ter dökecek. Bu noktada, Sınava girenler için okunacak dualar da veliler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Gerek öğrenciler gerekse veliler, Sınava girecekler için okunacak sureler ve Sınava girecekler için dualar hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Sınav öncesi okunacak dualar ile manevi rahatlama yaşayacak olan öğrenciler için Sınava girecekler için dualar ve sureler haberimizde yer alıyor. İşte YKS sınavına girenler için okunacak dualaR, sureler ve sınavda başarı duası.

SINAVA GİRECEKLER İÇİN DUALAR - SINAVA GİRECEKLER İÇİN OKUNACAK SURELER

1 – Sınavda unutkanlığa karşı edilecek dua

Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ." On dokuz defa okunacak.

2 – Sınava girmeden önce şu dua okunur:

"Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." (10 Kere) (İsra suresi 80. ayet)

ANLAMI: "Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle."

3 – Sınav için sıraya oturunca şu âyet okunur;

"Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli " (10 Kere)

ANLAMI: "Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz, sözümü anlaşılır eyle."

4 – Sınav başlayınca da şu dua okunur:

"Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Birahmetike esteğisû." (10 kere)

ANLAMI:"Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum."

5 – Bu dua her an, her zaman, mubah olan herhangi bir işe başlarken okunur. Mesela Kur'an-ı kerim öğrenmeye başlarken, yazı yazarken, sınava girerken, dine aykırı olmayan her işe başlarken söylemek iyi olur. Yapılan işin kolay gelmesi, zor gelmemesi ve hayırla neticelenmesi için dua etmiş oluyoruz.

"Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi'l-hayr"

ANLAMI:"Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır"

6 – "Allahümme hır li vehter li.Vela teklini ala ihtiyari."

ANLAMI:Allah'ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle! Allah'ım beni kendi başıma bırakma.(Tirmizi,De'avat,90)

7 – Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve el-hıkni bi's salihin.Rabbişrahli sadri ve yessir li emri vahlü'l-ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbi yessir ve la tüassir, Rabbi temmim bi'l hayr. (Sınava girmeden önce 3,5,7 defa okunur)

Rabbim! İlmimi ve anlayışımı arttır ve beni salih kullara dahil eyle. Rabbim! Göğsümü aç, işimi kolaylaştır ve dilimdeki bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Ya Hafız Ya Rakib Ya Nasır Ya Allah. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma; Rabbim! İşimi hayırla tamama erdir.

Sınava girecekler için dua

Ey Rabbim, göğsümü aç, genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimde bulunan düğümü çöz de sözümü anlasınlar. (Taha 25-28)

Sınav başlayınca okunacak dua

Ya Hayyu Ya Kayyum, bi rahmetike estagisü.

Anlamı: Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, senin rahmetine sığınıyorum.

Sınav günü 70 kere Salat-ı Nariye duası okunur.

'Ya men leccemel mütekebbirine b licami azametihi selliim sellim ya Hafız' okunmalıdır. Sınavlara girmeden önce, “Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve’c’al li min ledünke sultânen nasîrâ.” (isra suresi;80) okunmalıdır. Ardından sınav için sıraya oturduktan sonra ise, "Rabbi’şrah li Sadri ve yessir li emri,va’hlül ukdeten min lisani,yefkahü kavlî." okunur. Sınava başladığınızda da, "Ya Hayyu Yâ KayyûM, Bi Rahmetike esteğisû." okumanız gerekmektedir.

SINAV BAŞLAYINCA OKUNACAK DUA

"Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Birahmetike esteğisû." (10 kere)

ANLAMI: Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum.

FETİH SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU VE TÜRKÇE

SINAVDA STRESİ YENMEK İÇİN DUA