04 Ağustos 2020 Salı / 14 ZilHicce 1441
Gece modu

Teşrik tekbiri kaç kere getirilir? Bayramda namazlardan sonra teşrik tekbiri kaç kere söylenir?

Kurban Bayramı Müslümanlar tarafından büyük bir sevinçle karşılanıyor. Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte namazlardan sonra Teşrik tekbiri getirmek isteyen Müslümanlar, konu hakkında araştırma yapıyorlar. Dini bayramlarımız arasında yer alan Kurban Bayramında birçok Müslüman vatandaş namaz kıldıktan sonra teşrik tekbiri getiriyor. Peki Teşrik tekbiri kaç kere getirilir? İşte konu ile ilgili detaylar...

30 Temmuz 2020 Perşembe  10:53 - Güncelleme: 30 Temmuz 2020 Perşembe 10:53

Müslümanlar, bu sene de Kurban bayramına kavuşmanın sevincini yaşıyor. Kurbanda Bayram namazının ve farz namazların ardından söylenen teşrik tekbiri, Müslümanların öğrenmek istediği konuların başında geliyor. Zilhiccenin muayyen günlerinde farz namazların ardından özel lafızlarla okunan teşrik tekbirleri, arefe günü başlayıp bayramın dördüncü günü sona ermektedir. Kurban Bayramı'nı hakkıyla eda etmek isteyen vatandaşlar, Teşrik tekbiri kaç kere getirilir? Bayramda namazlardan sonra teşrik tekbiri kaç kere söylenir? sorularına yanıt arıyor. İşte konu ile ilgili detaylar...

TEŞRİK TEKBİRİ KAÇ KERE GETİRİLİR?

Hz. Peygamberin, bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın son günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).

TEŞRİK TEKBİRİ KAÇ KERE SÖYLENİR?

Zilhiccenin muayyen günlerinde farz namazların ardından özel lafızlarla okunan teşrik tekbirleri namazdan sonra 3 kere getirilmektedir. Arefe gününden itibaren bayram sonuna kadar her namazın farzının sonrası üç kere teşrik tekbiri olan “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” söylenir.

TEŞRİK TEKBİRİ NE DEMEK?

Teşrik tekbirleri, Arefe günü sabah namazıyla başlayan ve Kurban bayramının 4 gününü kapsayan zaman dilimine ve zilhicce ayının belli günlerinde farz namazların ardından okunan tekbire verilen isimdir.

Teşrik tekbiri “Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur” anlamına gelir.

Hanefî, Hanbelî, Zâhirî ve Zeydî mezheplerine göre teşrîk tekbirleri “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” şeklindedir.

Şâfiîler ayrıca buna, “Lâ ilâhe illallāhü vallahü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd; Allāhüekber kebîren ve’l-hamdü lillâhi kesîren ve sübhânellāhi bükraten ve asîlâ” lafızlarının eklenmesinin uygun olacağını, ardından, “Lâ ilâhe illallāhü ve lâ na‘büdü illâ iyyâhü muhlisîne lehü’d-dîne ve lev kerihe’l-kâfirûn; Lâ ilâhe illallāhü vahdeh sadaka va‘deh ve nasara abdeh ve hezeme’l-ahzâbe vahdeh; Lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber” ibarelerinin katılmasının müstehap olduğunu söylemişlerdir (Şirbînî, I, 315).

Kurbanda teşrik tekbirleri ne zaman başlar?