26 Kasım 2020 Perşembe / 10 RebiülAhir 1442
Gece modu

Kurban Bayramı Teşrik tekbiri ne zaman başlıyor? Kurbanda teşrik tekbirleri ne zaman başlar?

Bayram namazının ve Bayramda farz namazların ardından söylenen teşrik tekbiri, Müslümanların öğrenmek istediği konuların başında geliyor. Kurban Bayramı'nı hakkıyla eda etmek isteyen vatandaşlar, Kurbanda teşrik tekbirleri ne zaman başlar? sorusuna yanıt arıyor. Müslümanlar, bu sene de Kurban bayramına kavuşmanın sevincini yaşıyor. Kurban Bayramında teşrik tekbiri ne zaman başlıyor? sorusu internette vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Teşrik tekbiri ile ilgili detaylar...

31 Temmuz 2020 Cuma  11:32 - Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 11:32

Müslümanlar, bu sene de Kurban bayramına kavuşmanın sevincini yaşıyor. Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte namazlardan sonra Teşrik tekbiri getirmek isteyen Müslümanlar, konu hakkında araştırma yapıyor. Dini bayramlarımız arasında yer alan Kurban Bayramında birçok Müslüman vatandaş namaz kıldıktan sonra teşrik tekbiri getiriyor. Kurban Bayramı Teşrik tekbiri ne zaman başlıyor? Kurbanda teşrik tekbirleri ne zaman başlar? Kurbanda teşrik tekbirleri başlangıç ve bitiş tarihini sizler için derledik. Kurban tekbiri ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

KURBANDA TEŞRİK TEKBİRLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Hz. Peygamberin, bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın son günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).

Kurban tekbiri ne zaman başlıyor?

Zilhiccenin muayyen günlerinde farz namazların ardından özel lafızlarla okunan teşrik tekbirleri, arefe günü başlayıp bayramın dördüncü günü sona ermektedir.

TEŞRİK TEKBİRİ NE DEMEK?

Teşrik tekbirleri, Arefe günü sabah namazıyla başlayan ve Kurban bayramının 4 gününü kapsayan zaman dilimine ve zilhicce ayının belli günlerinde farz namazların ardından söylenen tekbire verilen isimdir. Bayramda teşrik tekbiri başlangıç ve bitişi, Zilhiccenin muayyen günlerinde farz namazların ardından özel lafızlarla getirilen teşrik tekbirleri, arefe günü başlayıp, Kurban Bayramının dördüncü günü sona ermektedir.

TEŞRİK TEKBİRİ NASIL GETİRİLİR?

Hanefî, Hanbelî, Zâhirî ve Zeydî mezheplerine göre teşrîk tekbirleri “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” şeklindedir.

Teşrik tekbiri “Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur” anlamına gelir.

Bazı kaynaklarda bu lafızlar Hz. İbrâhim’e nisbet edilmiştir (İbn Âbidîn, II, 178-180; ayrıca bk. es-Sâffât 37/100-110). Mâlik ve Şâfiî teşrîk tekbirlerinin üç defa “Allāhüekber” denilerek yerine getirileceğini söylerken sonraki dönem Şâfiî ve Mâlikî fakihleri diğer mezheplerce belirlenen tekbir ibaresinin okunmasını da uygun görmüştür.

Şâfiîler ayrıca buna, “Lâ ilâhe illallāhü vallahü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd; Allāhüekber kebîren ve’l-hamdü lillâhi kesîren ve sübhânellāhi bükraten ve asîlâ” lafızlarının eklenmesinin uygun olacağını, ardından, “Lâ ilâhe illallāhü ve lâ na‘büdü illâ iyyâhü muhlisîne lehü’d-dîne ve lev kerihe’l-kâfirûn; Lâ ilâhe illallāhü vahdeh sadaka va‘deh ve nasara abdeh ve hezeme’l-ahzâbe vahdeh; Lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber” ibarelerinin katılmasının müstehap olduğunu söylemişlerdir (Şirbînî, I, 315).

Teşrik tekbiri unutulursa kazası nasıl olur?

Teşrik tekbiri kaç kere getirilir? Bayramda namazlardan sonra teşrik tekbiri kaç kere söylenir?