Tüm Yazarlar
Mehmet Uçum Yazıları
Cumhuriyet’i halka açan “Doğrudan Millet Hükümeti”
Mehmet Uçum
Önerilen model, halkın devletle ilişkisini güçlendiren, halkın devlet üzerinde etkisini artıran, kriz eşiklerinde veya kriz içinde sorunların çözümünü siyasi aktörlerin uzlaşmasına bırakan, olmadı nihai olarak halka gitmeyi mecbur kılan bir modeldir.
Türkiye’nin demokratik bütünlüğü
Mehmet Uçum
Türkiye toplumunun, Kürt sorunu dahil tüm sorunlarının çözümüne ilişkin yeni siyasal perspektifi; yerelden temellenerek merkeze yükselen başkanlık ve yerelden merkeze kadar örülen meclisler sistemi ile halk-devlet ilişkisini yeniden yapılandıran ve halkın devlet üzerindeki etkisini artıran böylelikle üniter yapıyı da güçlendiren bir içeriğe sahip olmalıdır.
Devlet suçlarında hesaplaşma pratikleri
Mehmet Uçum
1-Meşru olmayan devlet eylemleri: Devlet iç ya da dış sorunların çözümünde meşru olmayan yöntemler kullanınca bunun nasıl değerlendirileceği ve hesabının nasıl görüleceği önemli bir sorun. Dış sorunlar bakımından ulusal üstü ve ulusalar arası hukukun araçları kısmen de olsa bir çözüm imkânı sunabiliyor. Ancak ülke içinde meşru olmayan devlet eylemleri sorununun çözümü zor. Adli suçlar; örneğin cinayetler ve kayıplar yaratma fiilleri, işin içinde devlet pratiği yoksa yürürlükteki hukukun bir sorunu olarak görülüyor. Failleri hemen hemen her hukuk düzeninde en ağır cezalara çarptırılıyor.