Tüm Yazarlar
Taner Afşar Yazıları
Vesayet özlemi ve Andımız kararı
Taner Afşar
Hukukun hakimiyeti, hukukçunun hakimiyeti değildir. Hukuk, kamu otoritesini güçlendirmek için değil kontrol etmek için vardır. Bu işlevini yerine getirmediği zaman da şaibeli olmaktan kurtulamaz. Kamu otoritesinin sahip olduğu resmi ideolojinin hukuk üzerinden baskı ile halka dayatılması antidemokratik bir uygulamadır.
İslam hukukunu yeniden düşünmek
Taner Afşar
Bin yıl önceki klasik şekliyle fıkhı muhafaza edip toplumsal bütün değişimleri gayri tabii ve ilahi iradeden sapma olarak gören anlayış ile dini, hayatın her alanından uzaklaştırmaya çalışan pozitivist anlayış aynı amaca hizmet etmektedir.
Terörizm ve insan hakları
Taner Afşar
Dünyada ve ülkemizde yaşanan son terör eylemleri de göstermiştir ki uygulanmakta olan geleneksel politikaların verimlilik bakımından tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir. Terör örgütleri ile mücadele sürerken halkın özgürlük alanı daraltılmadan güvenliği sağlamak için ne yapılabilir sorusunun cevabı aranmalıdır.
DAEŞ ve Hizbullah arasında sıkışan Ortadoğu
Taner Afşar
Radikalizmden beslenen örgütler, bölgede hüküm sürmüş devletlerin yüzlerce yılın neticesinde oluşturduğu siyaset, ilim ve medeniyet birikimini birinci dereceden tehdit eder haldedir. Ortadoğu’daki şiddet sarmalından çıkış, İslam’ın bin 400 yıllık geleneğinde mevcut olan, medeniyet dilinin diriltilmesi ile mümkündür.