13 Ağustos 2022 Cumartesi / 16 Muharrem 1444

Zilhicce ayının ilk 10 günü faziletleri nedir? Zilhicce ayında yapılacak ibadetler nelerdir?

Zilhicce ayı başladı. Kurban Bayramı'nın habercisi olan Zilhicce ayında yapılacak ibadetler çok faziletlidir. Zilhicce ayı, Kurban Bayramı'ndan 10 gün başlar. Kurban Bayramı'nın bulunduğu ay olan Zilhicce ayı için Hz. Muhammed (s.a.s.); 'Allah katında şu on günde işlenecek salih amelden daha sevimli bir amel yoktur.' buyurmuştur. Peki Zilhicce ayında yapılacak ibadetler nelerdir? Zilhicce ayının 10 günü fazileti nedir? İşte Zilhicce ayının fazileti hakkında Hadis-i Şerifler

1 Temmuz 2022 Cuma 09:50 - Güncelleme:

Zilhicce ayı, Kurban Bayramı'na 10 gün kala başlamaktadır. Zilhicce ayı, Hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ayıdır. Peygamber Efendimiz Bu ayda yapılan ibadetlerin çok faziletli olduğunu buyrulmuştur. Peki Zilhicce ayında yapılacak ibadetler nelerdir? İşte Zilhicce ayının 10 günü fazileti ve bu ayda yapılacak olan ibadetler

ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN 2022?

Zilhicce ayı, 30 Haziran 2022 Perşembe günü başladı. Zilhicce ayının 10. günü Kurban Bayramının 1. günüdür.

ZİLHİCCE AYINDA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Zilhicce ayının ilk 10 gününde oruç tutmak, namaz kılmak, zikir çekmek ve dua etmek yapılacak ibadetler arasında yer alır.

Zilhicce ayında yapılacak ibadetler ve dualar çok faziletlidir. Peygamber efendimiz (s.a.v.) bu ayda yapılacak ibadetlerin önemine dair: "Allah'a ibadet edilecek günler içinde Zilhicce'nin ilk on gününden daha sevimli günler yoktur. O günlerde tutulan her günün orucu bir senelik oruca, her gecesinde kılınan namazlar da Kadir Gecesine denktir." (Tirmizi: Savm, 52; İbn Mace: Sıyam, 39) buyurmuştur.

İslam dininin beş temel ibadetinden biri olan hac, Zilhicce ayında yapılır.

* Zilhicce'nin ilk 10 günü oruç tutmak.

* Kaza namazı kılmak.

* Kuran-ı Kerim okumak.

* Zikir çekmek.

* Tövbe istiğfar getirmek.

ZİLHİCCE ORUCU

Peygamberimizin zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmayı sürdürdüğü rivayet edildiği için zilhiccenin ilk dokuz gününün, yani kurban bayramından önceki dokuz günün oruçlu geçirilmesi müstehaptır

ZİLHİCCE NAMAZI

Zilhicce ayının ilk on gününde kılınması tavsiye edilen bu namaz, zilhicce ayının ilk on gününde akşam namazı ile yatsı namazı arasında kılınmaktadır. Bu namazda Fatiha suresinden sonra İhlas suresi ve ardından A'raf suresinin 142. Ayeti okunmalıdır. Bu namaza "ve veadna" namazı da denmektedir. İmam Muhammed Bakır'dan (aleyhi selam) nakledilen bir hadise göre her kim bu namazı kılarsa kendisine hac sevabı verilir.

ZİLHİCCE DUASI

"Sübhâne zî'l-'izzeti ve'l-ceberût. Süb-hâne zî'l-kâ'ideti ve'l-melekût. Sübhâne'l-hayyü'llezî lâ-yemût. Lâ-ilâhe illâ hüve yuhyî ve yumît ve hüve hayyun lâ-yemûtu. Sübhâna'llâhi rabbi'l-'ibâdi ve'l-bilâdi ve'l-hamdü li'llâhi kesîran tayyîben mübâraken 'alâ küllî hâlin. Allâhu ekber kebîran. Rabbenâ celle celâluhû ve kudrete bi-külli mekânin."

ZİLHİCCE AYININ FAZİLETİ HAKKINDA HADİSİ ŞERİFLER

"Zilhicce'nin ilk on günü gelince siz taat ve ibadete gayret ediniz; Zira Allâhü Te'ala o günleri, öbür günlerden üstün; gecesine hürmeti de gündüzüne hürmet gibi kılmıştır."

"Biriniz Zilhicce'nin ilk on gecesinden birinde, gecenin üçte ikisi geçtikten sonra dört rek'at namaz kılıp her rek'atta Fatiha'dan sonra üçer kere Ayete'l-kürsi, üçer kere İhlas-ı şerif ve birer kere de Felak ve Nas sûrelerini okusa günahları affolunur biiznillah."

ZİLHİCCE AYININ İLK 10 GÜNÜNDE İBADET ETMENİN ÖNEMİ

* Zilhiccenin ilk günlerinde tutulan oruç, bir yıl oruç tutmaya bedeldir. Bir gecesini ihya etmek de Kadir Gecesi'ni ihya etmek gibidir.)[İbni Mace]

* Zilhiccenin ilk on gecesinde yapılan amel için, 700 misli sevab verilir.)[Beyhekî]

* Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutan, her günü için yüz köle azat etmiş veya cihad edenlere yüz at vermiş yahut Kâbe'ye kurban için yüz deve göndermiş gibi sevab alır.)[R. Nasıhin]

* Bu on günün hayrından mahrum olana yazıklar olsun! Bilhassa dokuzuncu[Arefe]günü oruçla geçirmelidir! Onda o kadar çok hayır vardır ki, saymakla bitmez)[T. Gafilin]

* Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutana, her günü için bir yıllık oruç sevabı verilir.)[Ebul Berekat]

* Zilhiccenin ilk on günü, fazilette bin güne, Arefe günü ise on bin güne eşittir.)[Beyhekî]

* Zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur.)[Taberani]

* Allah indinde zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur.

Bugünlerde tesbihi, tahmidi, tehlili ve tekbiri çok söyleyin!)[Taberani]

Tesbih: Sübhanallah,

Tahmid: Elhamdülillah,

Tehlil: Lâ ilâhe illallah,

Tekbir: Allahü ekber demektir.

Zilhicce orucu ne zaman, hangi gün başlıyor 2022?

1 Zilhicce hangi güne denk geliyor?