25 Ekim 2020 Pazar / 8 RebiülEvvel 1442
Gece modu

KPSS 2020/1 tercih kılavuzu: KPSS yerleştirme sonuçları ve ÖSYM KPSS 2020/1 tercih kılavuzu

KPSS yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin değerlendirmesini tamamlamasıyla birlikte erişime açıldı. Kamu Personeli Seçme Sınavı Yerleştirme Sonuçlarına ilişkin Ön lisans, Lisans ve Ortaöğretim mezunlarının tercihleri arasında gösterebileceği kadro ve pozisyonlar da belli oldu. KPSS 2020/1 tercih kılavuzu, adaylar tarafından ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek. İşte ÖSYM'nin sayfasındaki KPSS 2020/1 tercih kılavuzu ve KPSS yerleştirme sonuçları

13 Ağustos 2020 Perşembe  13:54 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 13:54

KPSS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından KPSS 2020/1 tercih kılavuzu adaylar tarafından gözden geçirilmeye başlandı. ÖSYM'nin Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme İçin Tercih Kılavuzu ve Tablolar başlığı altında yayımladığı KPSS-2020/1 tercih kılavuzunda; Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar, Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar ve Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar yer alıyor.

KPSS-2020/1 tercih kılavuzunda ayrıca bölümlerin nitelik kodları da yer alıyor. Ortaöğretim Mezunları İçin Nitelik Kodları, Ön Lisans Mezunları İçin Nitelik Kodları, Lisans Mezunları İçin Nitelik Kodları, Mezun Olunan Ortaöğretim Alan/Dallar, Mezun Olunan Ön Lisans Programı ve Mezun Olunan Lisans Programı'na KPSS 2020/1 tercih kılavuzundan ulaşabilirsiniz.

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır. Tercih yapan adaylar TC kimlik numarası ve şifre ile sorgulama yapabilir. Sorgulama için aşağıdaki bağlantı linkini kullanabilirsiniz.

KPSS yerleştirme sonuçlarının açıklanması sonrasında ÖSYM KPSS 2020/1 tercih kılavuzunda yer alan kontenjanlar adaylar tarafından merak ediliyor. KPSS yerleştirme sonuçları sonrası ÖSYM KPSS 2020/1 tercih kılavuzuna haberimizdeki linkler üzerinden ulaşabilirsiniz

KPSS2020/1 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir.

GENEL ŞARTLAR NELER?

a) Türk vatandaşı olmak. (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28'inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara başvuramazlar.)

b) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibarıyla alınmış olması gerekmektedir.)

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

d) Kılavuzda yer alan "kadroları"tercih edecek adaylar için;

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Kılavuzda yer alan "pozisyonları"tercih edecek adaylar için;

Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak. (Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)

f) Kılavuzda yer alan "kadroları"tercih edecek adaylar için;

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

Kılavuzda yer alan "pozisyonları"tercih edecek adaylar için;

Görevini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli olmamak. (Hangi görevin yapılmasına, hangi bedensel engel veya akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

g)Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıylaönce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Ortaöğretim,önlisans ve lisans düzeyindeki kadrolara yerleştirme yapılırken ÖSYM'ce sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program/alanile kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların kamu kurum ve kuruluşlarınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşememiş olacaktır.

KPSS 2020/1 taban puanları: Ön lisans, Lisans ve Ortaöğretim

KADRO VE POZİSYONLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

3004 nitelik kodu nedir? KPSS 3004 nitelik kodunun açılımı