26 Mayıs 2022 Perşembe / 25 Sevval 1443

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İçişleri Bakanlığı 1772 personel alımı başvurusu

İçişleri Bakanlığı personel alımı 2021 için ilan yayımladı. Bu ilan sonrası başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman? sorularına yanıt aramaya başladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre 1772 personel alımı yapılacak. Alımlar KPSS puanları ve sözlü sınavla yapılacak. Peki İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte İçişleri Bakanlığı 1772 personel alımı başvurusu

26 Ocak 2021 Salı 12:52 - Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı 21'i merkez ve bin 751'i taşra teşkilatında olmak üzere 1772 personel alımı yapılacağını duyurdu. İçişleri Bakanlığı personel alımı 2021 başvuru şartları ve tarihleri de bakanlığın resmi sitesinde yayınlandı. Adaylar başvurularını bugünden itibaren Ocak ayının 29'una kadar yapabilecekler. Peki İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte İçişleri Bakanlığı 1772 personel alımı 2021 başvuru tarihleri ve diğer detaylar

İçişleri Bakanlığı personel alımı kapsamında, bu yıl 112 Acil Çağrı Merkezlerinde ilk defa çağrı karşılama personeli unvanında 1462 personel görevlendirilecek. Bu kadro için başvuracakların 800'ünde çağrı merkezi hizmetleri bölümünden mezun olma şartı aranacak. KPSS şartlı aranan personel alımında başvurusu kabul edilen adayların, 22 Mart-08 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre atamaları yapılacak. İçişleri Bakanlığı personel alımı 2021 başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor. İşte ayrıntılı bilgi..

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 1772 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

İçişleri Bakanlığı personel alımı 2021 başvuruları 25 Ocak ve 29 Ocak tarihleri aralığında yapılacak. Adaylar başvurularını 25 Ocak tarihinden itibaren 29 Ocak’a kadar yapabilecekler. Sözlü sınav ise 22 Mart-08 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların www.turkiye.gov.tr hesabının bulunması zorunludur. Adayların 29 Ocak günü saat 17:30’a kadar işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Giriş(sözlü) sınavı ile ilgili duyurular; www.icisleri.gov.tr internet sitesi “Duyurular” bölümünde ilan edilecek. İşte İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve diğer detaylar...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar; Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yer alan lisans mezunları için “2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Lisans Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formu”na, ön lisans mezunları için “2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Ön Lisans Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formu”na lise mezunları için “2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Lise Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formu”na KPSS(B) Grubu puan türünden kendisine uygun olanı seçerek, 25-29 Ocak 2021 tarihleri arasında ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edeceklerdir. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların www.turkiye.gov.tr hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebileceklerdir

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,

(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

(c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

Sayıştay personel alımı başvuruları ne zaman? Sayıştay personel alımı 2021 başvuru tarihleri

(ç) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

(d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2- Giriş(sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak(01 Ocak 1986 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar),

3- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93) ve lise mezunları için KPSSP(94) puan türünden en az 60(altmış) ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı adayın içerisinde bulunmak,

4- Adaylar ancak bir pozisyon unvanı sınavına başvurabilecektir. Bu başvuru sadece bir ile veya Bakanlığa yapılacaktır. Birden fazla pozisyon unvanına veya birden fazla ile ya da il ile birlikte Bakanlığa yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

5-Kamu kurum ve kuruluşlarında “4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında” tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar hariç olmak üzere)

Jandarma uzman erbaş alımı 2021 başvuru formu