28 Eylül 2021 Salı / 21 Safer 1443

Safer ayında her gün okunacak dua: Safer ayında okunacak dualar nelerdir?

Safer ayında okunacak dualar nelerdir? sorusunun yanıtı bu aya girildiği günden beri gündemde yerini aldı. Safer ayı Cahiliye Arapları tarafından uğursuzluk ayı olarak tanımlanmıştır. Muharrem ayını geride bıraktığımız bu ayda da ibadet ve zikirler yapılacak. Peki Safer ayında okunacak dualar nelerdir? İşte Safer ayında her gün okunacak dua

30 Eylül 2020 Çarşamba 15:36 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 15:36

Muharrem ayının sona ermesiyle birlikte Safer Ayına girdik. Müslümanlar bu bağlamda Safer ayında her gün okunacak duayı merak ediyor. Halk arasında bu ayda hastalık ve belaların gelebileceğine inanılır. Peki Safer ayında okunacak dualar nelerdir? Safer ayında her gün okunacak dua.

Safer, ay takvimi olarak bildiğimiz hicri takvimin ikinci ayıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2020 dini günler takviminde yer alan bilgilere göre Safer ayı, 18 Eylül Cuma günü başladı. Bu ay, Hicrî ayların ikincisidir. Safer ayında okunacak dualar vasıtasıyla müminler Allah'ın affına ve merhametine sığınacaklar. İşte Safer ayında her gün okunacak dua

SAFER AYINDA HER GÜN OKUNACAK DUA

Bismillahirrahmanirrahim

“E‘ûzü bi’llâhi min şerri hâzâ’z-zamâni ve este‘îzu bihi min şürûri sâiri’z-zamâni ve e‘ûzu bi-celâli vechike ve cemâli kudsike en tücîranî mine’l-belâi fi hâzihi’s-seneti ve kınâ min şerri mâ-kadayte fihâ ve ekrimnâ fi’s-saferi yâ ekreme’l-ekramîn. Ezhir vahtim hâzihi’ş-şuhûra ‘aleyye bi’s-selâmeti ve’s-sa‘âdeti ve li-ehli beytî ve li-‘akribâî ve li-cemî‘i ümmeti Muhammedin ‘aleyhi’s-salâtü ve’s-selâmu bi-rahmetike yâ erhame’r-râhimîn. Allâhümme ferricnâ bi-duhûli's-saferi vahtim lenâ bi'l-hayri ve'z-zafer.”

Türkçe Anlamı:

Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla.

Bu zamanın ve diğer zamanların şerrinden Allâh’a sığınıyorum. Senin celâlin ve cemâline sığınıyorum. Bu yılın belâlarından ve o yıl içerisinde hükmettiğin sıkıntılardan Sana sığınıyorum. Ey ikramı bol olan Allâh’ım! Bize Safer ayında ikram et. Ey merhametlilerin en merhametlisi, merhametin hürmetine bu ayları bize, âilemize, akrabamıza ve tüm ümmeti Muhammed (s.a.v.)’e bereket ve aydınlık kıl. Allâh’ım! Safer’in gelişini bize rahatlık kıl. Hayır ve zaferle bitmesini nasîb eyle.

Safer ayının ilk 15 gün her güne 100 defa:

ALLÂHÜMME FERRICNÂ BIDÜHÛLIIS SAFERII VEHTIYIMLENÂ BILHAYRI VEZZAFERI

şeklinde dua edilir.

Bu Duanın anlamı: Allah'ım bizi seferin girişiyle ferahlat, genişlet. Bize bu ayı hayırla ve zaferle tamamlat.

15 günden sonra da:

Allahümme Ferricna Bihurüci's Safer vehtimlena bilhayr ve'z zafer 

diye dua edilir.

Bu Dua'nın anlamı: Allah'ım bizi seferin çıkışıyla ferahlat, genişlet. Bize bu ayı hayırla ve zaferle tamamlat.

Safer ayında halının altına para koymak nedir?

Safer ayı uğursuz mudur? Safer ayı hakkında bilgi