02 Aralık 2020 Çarşamba / 16 RebiülAhir 1442
Gece modu

Zilhicce ayı ne zaman 2020? Zilhicce ayı ne zaman başlıyor?

Zilhicce ayı ne zaman başlıyor? sorusu gündemde en çok merak edilen sorulardan biri oldu. Zilhicce ayı, Kurban Bayramı'na 10 gün kala başlamaktadır. Kurban Bayramı'nın bulunduğu aya Zilhicce ayı denmektedir. Zilhicce ayı, Hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ayıdır. Kurban Bayramı'nın bulunduğu ay olan Zilhicce ayının ilk 10 günü yapılacak ibadetler için Hz. Muhammed (s.a.s.); “Allah katında şu on günde işlenecek salih amelden daha sevimli bir amel yoktur.” buyurmuştur. Peki Zilhicce ayı ne zaman 2020? Zilhicce ayı ne zaman başlıyor?

22 Temmuz 2020 Çarşamba 09:46 - Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 09:46

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre, Zilhicce ayının ne zaman 2020 olduğu belli oldu. Kurban Bayramı'nın habercisi olan bu ayda yapılan ibadetler ve dualar çok kıymetlidir. Zilhicce ayının ilk 10 günü yapılacak ibadetler çok önemlidir. Peygamber Efendimizin de bu ayda 9 gün oruç tuttuğu rivayet edilmiştir. Bu ayda yapılan ibadetler bin yıldan daha faziletlidir buyrulmuştur. Peki Zilhicce ayı ne zaman başlıyor?  İşte ibadetlerin ve duaların kabul olduğu Zilhicce ayı hakkında merak edilenler...

Hazret-i Ebüd-derda buyurdu ki: Zilhicce ayının ilk 9 günü oruç tutmalı, çok sadaka vermeli, çok dua ve istigfar etmelidir, çünkü Resulullah, (Bu on günün hayır ve bereketinden mahrum kalana yazıklar olsun) demiştir. Zilhicce ayında ibadet edip oruç tutmak isteyen Müslümanlar Zilhicce ayı ne zaman başlıyor? Zilhicce ayı ne zaman 2020? sorularının cevabını araştırmaya koyuldu. İşte Diyanet'in açıkladığı Zilhicce ayı 2020 tarihi...

ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Zilhice ayı Temmuz'un 22'sinde başlıyor. Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutmak tavsiye edilmiştir. Zilhicce ayının 10. günü kurban bayramının ilk günüdür.

ZİLHİCCE ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Peygamberimizin zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmayı sürdürdüğü rivayet edildiği için zilhiccenin ilk dokuz gününün, yani kurban bayramından önceki dokuz günün oruçlu geçirilmesi müstehaptır. Fakat sıkıntıya ve halsizliğe sebep olacağı gerekçesiyle, hacda olanların 9. günü (arefe günü) oruç tutması mekruh görülmüştür. Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş , yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dedi i (Müslim, Sıyâm, 196-197) nakledilmiştir.

ZİLHİCCE AYINDA YAPILACAK İBADETLER NELER?

Müfessirlerin çoğunluğu, Fecr sûresinin 2. âyetinde üzerine yemin edilen on gecenin zilhicce ayının ilk on gecesi olduğu görüşündedir (şevkânî, Fethu'l-kadîr, V, 432).

İbn Abbas'ın, "Bilinen günlerde Allah'ın ismini zikretsinler" âyetinde geçen (el-Hac 22/28) "bilinen günler" ifadesini de zilhiccenin ilk on günü veya teşrik günleri diye yorumladığı nakledilir.

Zilhicce orucu ne zaman tutulur?

Hz. Peygamber'in, "Allah katında ibadet edilecek -sâlih amel işlenecek- günler içinde zilhiccenin ilk on gününden daha hayırlısı yoktur" (Buhârî, ".Îdeyn", 11; Tirmizî, "Savm", 52; Ebû Dâvûd, "Savm", 61);

"Allah katında zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha değerlisi yoktur; bugünlerde tesbihi çok yapın; tahmîdi, tehlîli ve tekbiri çok söyleyin" buyurduğu nakledilir (şevkânî, Neylü'l-ev¹âr, III, 354).

Resûl-i Ekrem zilhiccenin ilk dokuz günü sürekli oruç tuttuğu için bu günlerde oruç tutmak müstehaptır. Yorgun düşmeleri ihtimali bulunan hacıların zilhiccenin sekizinci ve dokuzuncu günlerinde, özellikle vakfenin yapıldığı arefe gününde oruç tutmaları mekruh sayılmıştır.

Zilhicce ayında okunacak dualar nelerdir?

Resûl-i Ekrem'den nakledilen, "Kesecek kurbanı olan kimse zilhicce ayı girince kurbanını kesinceye kadar saçından ve tırnaklarından hiçbir şey kesmesin" meâlindeki hadisini (Müslim, "Edâhî", 42; Ebû Dâvûd, "Dahâyâ", 2-3; ıbn Mâce, "Edâhî", 11) dikkate alan Mâlikî, şâfiî ve bir kısım Hanbelî fakihine göre kurban kesecek kişinin zilhicce ayı girince kurbanını kesinceye kadar saçlarını ve tırnaklarını kesmesi mekruhtur.

Zilhicce ayının faziletine dair Hz. Peygamber'den nakledilen, "Ayların efendisi ramazan, saygıya en lâyık olanı da zilhiccedir" şeklindeki rivayetin (Ahmed b. Hüseyin el-Beyhakı, şu£abü'l-îmân, III, 355) sahih olmadığı ifade edilmiştir (M. Nâsırüddin el-Elbânî, VIII, 205).