10 Ağustos 2022 Çarşamba / 13 Muharrem 1444

Fidye ramazandan sonra verilir mi? Fidye ne zaman verilir?

Fidye vermesi gereken vatandaşlar Fidye ne zaman verilir? konusunu merak ediyor. Hastalık nedeniyle oruç tutamayan kişiler tutamadığı oruçların kefaretini vermek için Fidye Ramazandan sonra verilir mi? sorusunun yanıtını araştırıyor. Diyanet 2020 fidye bedelini günlük 27 lira olarak belirledi. Peki fidye ne zaman verilir? Fidye ramazandan sonra verilir mi? İşte Diyanet'in açıklamasına göre Fidye ramazandan sonra verilir mi? sorusunun cevabı

25 Mayıs 2020 Pazartesi 13:36 - Güncelleme:

Fidye ramazandan sonra verilir mi? sorusu, ramazan ayının sonunda arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Fidye, Ramazan ayında oruç tutamayanların vermesi gereken kafaret bedelidir. Peki Fidye ramazandan sonra verilir mi? sorusunun yanıtı arama motorlarında sorgulanıyor. Ramazan bayramı bu sene koronavirüs nedeniyle buruk geçiyor. Elinde olmayan nedenlerden dolayı oruç tutamayan Müslümanlar Diyanet'in belirlediği 2020 fidye bedelini ihtiyaç sahiplerine verecekler. Peki Fidye ne zaman verilir? Fidye ramazandan sonra verilir mi? İşte fidyenin verilmesi gereken zaman dilimi

FİDYE NE ZAMAN VERİLİR? 

Ramazan bayramı öncesi fidye ne zaman verilir? sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Fidye, oruç tutmaya engel (süreklilik gösteren) hastalığı olan veya yaşlılıktan dolayı oruç tutamayanların tutamadığı oruçlara karşılık verdiği paradır. İşte mübarek Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiremeyenlerin ödeyeceği bedeldir. Fidye ramazanda da ramazan sonrasında da verilebilir.

FİDYE RAMAZANDAN SONRA VERİLİR Mİ?

Fidye Ramazanın içinde veya daha sonra verilebilir. Fakat Ramazan ayı içerisinde verilmesi ihtiyaç sahiplerinin bayrama ihtiyaçlarının karşılanmış şekilde girmesi açısından daha makbul olacaktır.

ORUÇ KEFARETİ 2020 AYLIK NE KADAR?

FİDYE İLE FİTRE ARASINDAKİ FARK NEDİR?

FİDYE MİKTARI NE KADARDIR?

Bir fidye miktarı, bir sadaka-i fıtır miktarıdır ve ayette belirtildiği üzere bir fakiri tam bir gün doyurmaktan ibarettir. Bir gün ise 2 öğün olarak hesaplanır. Fidye (oruç bedeli) vermek durumunda olan kişi, fidyenin karşılığını para olarak da verebilir. Oruç fidyeleri Ramazan ayı içerisinde düzenli verilebileceği gibi, Ramazan sonunda toptan olarak da verilebilir.  2020 için asgari 27 TL olarak belirlenmiştir.

Oruç tutamayan bir kişinin ne kadar fidye vereceği belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hem fitre hem de fidye için asgari olarak belirlediği fiyat aynı olmakla birlikte durumu iyi olan kişiler bu rakamların üzerinde bağış yapabilir.

Bir müslümanın 2020 için ödeyeceği fidye miktarı günlük 27 liradır. 1 ay boyunca oruç tutamayan bir kişinin ödeyeceği Fidye miktarı aylık 810 TL'dir.

DİYANET'TEN FİDYE AÇIKLAMASI

Oruç fidyesinin tutarı fıtır sadakası kadardır. Bu fidyeler Ramazan’ın başlangıcında verilebileceği gibi, Ramazan’ın içinde veya sonunda da verilebilir. Fidyelerin tamamı bir fakire topluca verilebileceği gibi, ayrı ayrı fakirlere de verilebilir. Bu durumda olan kimseler, fidye vermeye güçleri yetmiyorsa Allah’tan bağışlanmalarını isterler.

Oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlılar ile iyileşme ümidi olmayan hastalar, ileride tutabilecek duruma gelirlerse, fidyelerini vermiş bile olsalar tutamadıkları oruçları Hanefîlere göre kaza ederler (Kâsânî, Bedâî’, II, 105; Merğînânî, el-Hidâye, II, 270). Önceden verdikleri fidyelerin hükmü kalmaz, bunlar nafile bağış/sadaka sayılır.

FİDYE NEDİR?

Fidye, bir fakiri bir gün doyurmak demektir. Bir Müslümanın böyle mazeretlerden dolayı hayattayken tutamadığı ve fidyesini de ödemediği oruç borcu varsa; öldüğünde, malından, tutamadığı oruçlar kadar fidye verilmek suretiyle borcundan kurtarılır. İşte bu ameliyeye ıskât-ı savm denir.

Fidyeler, yalnız bir fakire verilebileceği gibi, birden fazla fakirlere de verilebilir. Ramazan içinde verilebileceği gibi, evvelinde veya sonunda da verilebilir.

Fidye, zekât verilen kişilere verilir. Bu bakımdan kişi çocuğuna veya torununa fidye veremez.

Oruç tutma gücünde olmayan kimse, fidye verebilecek kadar zengin de değilse, yapacağı iş, Allah`tan af ve mağfiret dilemektir. Fidye vermek mecburiyeti, onun üzerinden kalkmıştır.

Bir kimse fidyesini verse, sonrada oruç tutabilecek duruma kavuşsa, evvelâ verdiği fidyelerle yetinemez, tutamadığı oruçları kaza gerekir. Bu durumda; kaza etmeden ölürse, oruç borcunun ödenmesi için varislerine vasiyette bulunması gerekir. Sıhhatine kavuşmadan vefât edecek olsa verdiği fidyeler kâfi gelir, vasiyette bulunması gerekmez.

"O size farz kılınan oruç, sayılı günlerdir. O günlerde sizden kim hasta, yahut seferde olur da oruç tutmazsa, tutamadığı günler sayısınca, sıhhat bulduğu veya yolcu olmadığı başka günlerde oruç tutar. Fazla ihtiyarlık veya ağır hastalık gibi sebeblerle oruç tutmaya gücü yetmeyenler üzerine, bir yoksul doyuracak kadar fidye vermek lâzımdır..." (Bakara, 2/184).

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

23 Mayıs 2020 Cumartesi Ramazan Bayramı arefesi

24 Mayıs 2020 Pazar Ramazan Bayramı 1. gün

25 Mayıs 2020 Pazartesi Ramazan Bayramı 2. gün

26 Mayıs 2020 Salı Ramazan Bayramı 3. gün