26 Haziran 2022 Pazar / 27 Zilkade 1443

Teşrik tekbiri ne zaman başlar, ne zaman biter? Bayramda teşrik tekbiri başlangıç ve bitiş zamanı

Teşrik tekbiri ne zaman başlar ne zaman biter? sorusu internette vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Bayramda teşrik tekbiri başlangıç ve bitiş tarihini sizler için derledik. Dini bayramlarımız arasında yer alan Ramazan Bayramında birçok Müslüman vatandaş namaz kıldıktan sonra teşrik tekbiri getiriyor. Bayramda teşrik tekbiri başlangıç ve bitiş zamanı merak ediliyor. Teşrik tekbiri ne zaman başlar ne zaman biter?

25 Mayıs 2020 Pazartesi 09:48 - Güncelleme:

Bayram namazının ve Bayramda farz namazların ardından söylenen teşrik tekbiri, Müslümanların öğrenmek istediği konuların başında geliyor. Ramazan bayramına günler kala Teşrik tekbiri ne zaman başlar ne zaman biter? sorusu arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Müslümanlar, onbir ayın sultanı Ramazan'ı geride bırakmanın hüznünü, Ramazan bayramına kavuşmanın ise sevincini yaşıyor. Ramazan Bayramında kılınan namazlar sonrasında getirilen teşrik tekbiri başlangıç ve bitişi araştırılıyor. Teşrik tekbiri ne zaman başlar, ne zaman biter? sorusunun yanıtı ve detaylar haberimizde.

Bu sene koronavirüs salgını nedeniyle 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu nedenle buruk geçecek olan Ramazan bayramında camilerde cemaatle bayram namazı kılınamayacak.

TEŞRİK TEKBİRİ NE ZAMAN BAŞLAR, NE ZAMAN BİTER?

Hz. Peygamberin, bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın son günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).

TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR?

TEŞRİK TEKBİRİ NASIL GETİRİLİR?

Teşrik tekbirleri, Arefe günü sabah namazıyla başlayan ve Ramazan bayramının üç gününü kapsayan zaman dilimine ve zilhicce ayının belli günlerinde farz namazların ardından söylenen tekbire verilen isimdir. Bayramda teşrik tekbiri başlangıç ve bitişi, Zilhiccenin muayyen günlerinde farz namazların ardından özel lafızlarla getirilen teşrik tekbirleri, arefe günü başlayıp, Ramazan Bayramının üçüncü günü sona ermektedir.

TEŞRİK TEKBİRİ


Hanefî, Hanbelî, Zâhirî ve Zeydî mezheplerine göre teşrîk tekbirleri “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” şeklindedir.

Bazı kaynaklarda bu lafızlar Hz. İbrâhim’e nisbet edilmiştir (İbn Âbidîn, II, 178-180; ayrıca bk. es-Sâffât 37/100-110). Mâlik ve Şâfiî teşrîk tekbirlerinin üç defa “Allāhüekber” denilerek yerine getirileceğini söylerken sonraki dönem Şâfiî ve Mâlikî fakihleri diğer mezheplerce belirlenen tekbir ibaresinin okunmasını da uygun görmüştür.

Şâfiîler ayrıca buna, “Lâ ilâhe illallāhü vallahü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd; Allāhüekber kebîren ve’l-hamdü lillâhi kesîren ve sübhânellāhi bükraten ve asîlâ” lafızlarının eklenmesinin uygun olacağını, ardından, “Lâ ilâhe illallāhü ve lâ na‘büdü illâ iyyâhü muhlisîne lehü’d-dîne ve lev kerihe’l-kâfirûn; Lâ ilâhe illallāhü vahdeh sadaka va‘deh ve nasara abdeh ve hezeme’l-ahzâbe vahdeh; Lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber” ibarelerinin katılmasının müstehap olduğunu söylemişlerdir (Şirbînî, I, 315).