Tüm Yazarlar
İshak Torun Yazıları
Kadın erkek eşitliğinin fetişleştirilmesi
İshak Torun
Ailedeki her işlevi mutlak eşitlikçilik mantığıyla ele almak ilkel bir adalet anlayışıdır. Oysa ailedeki işlevleri (yetki ve sorumlulukları) kabiliyetlere göre paylaştırmak daha kâmil bir adaletin gereğidir. Ailede sadece iktidar işlevi yoktur, bunun dışında birçok işlev vardır.
Dünyevi başarı-uhrevi kurtarılmışlık denkleminde Gülen Cemaati
İshak Torun
İslam, Gülen Cemaati tarafından bir nevi püritenleştirildi. Fethullah Gülen, Kalvinist vaiz Baxter’in Amerika’da yaptığını İslam coğrafyasında yapıyor. İkisi de dünyevi başarı için dinin her türlü değer ve normunu tevil ediyor, dünyevi başarıyı uhrevi kurtarılmışlığın/dindarlığın temel performansı haline getiriyor.
Sivil toplum, siyasi toplum ve cemaat-toplum
İshak Torun
Eğitimde kolej devri
İshak Torun
Kolejlerin yaygınlaştırılması eğitimin yeniden yapılandırılması üst başlığı altında kalan bir konu ve doğal olarak liberal demokrat bir geri plana sahip. Türk eğitim sistemi aşırı devletçi ve merkeziyetçidir. Sovyet artığı ülkelerin eğitim sistemi bile Türk eğitiminden daha liberal. Bu nedenle eğitim harcamaları çok verimsiz. Yapılan harcamaların karşılığı alınamıyor. Eğitimin niceliği (eğitime bütçeden ayrılan pay, öğretmen sayısı, okullaşma oranı, fiziki altyapı ve donanım imkanları) giderek iyileşiyor, ama nitelik yerinde sayıyor, hatta daha kötüleştiğinden bile bahsetmek mümkün. OECD’nin her yıl yaptırdığı PISA anketleri bunu açıkça gösteriyor. PISA ile 15 yaş grubu öğrencilerinin fen, matematik ve dil becerileri ölçülüyor. Türkiye’nin son sıralardaki yeri hiç değişmiyor. Test sistemi çocuklarımızı analiz edemez, sentez ve değerlendirme yapamaz hale getirdi.
YÖK’te reform mu restorasyon mu?
İshak Torun
Yüksek Öğretim Reformu ile eski YÖK kanunundaki özgür düşünce ve araştırmayı sınırlandıran genel amaçların yerini demokratik değerler ile verimlilik ilkeleri alıyor. Bilimsel verimlilik üzerindeki merkeziyetçi yönetim yapısı ile ideolojik baskının etkisi böylelikle azaltılmak isteniyor.