Tüm Yazarlar
Mahmut Aydın Yazıları
Türkiye’de öğretim üyeliği sorunu
Mahmut Aydın
Yükseköğretim Kanunu İle Yükseköğretim Personel Kanunu ve Yükseköğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında 16.01.2018 Tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan değişiklik önerisinde Yükseköğretim Kurulunun yapısı ile 2547 sayılı kanunda yer alan Yardımcı Doçentlik ve Doçentliğe yükseltilme ve atanma konularıyla ilgili köklü değişiklikler öngörülmektedir.
İmam Hatip ve İlahiyat müfredatıyla ne yetişmez?
Mahmut Aydın
15 Temmuz hain darbe kalkışmasında milletine silah doğrultan FETÖ mankurtlarının İmam Hatip ve İlahiyat müfredatının eseri olmadığı dikkate alındığında, hasta ruhlu ve kibir heykeli liderlerin kontrolündeki gizli gündemli dini oluşumlar yerine açık ve şeffat din eğitimi veren İmam Hatip ve İlahiyat gibi kurumların hedef gösterilmesinin kimin işine yarayacağı ortadadır.
Mesih inancının mahiyeti
Mahmut Aydın
Mesih beklentisinin dini geleneklerde yol açtığı en önemli yıkıcı etkilerden biri de hiç şüphesiz dinin motive edici özelliğinden yararlanmak için mesih/mehdi inancını kullanan FETÖ, DAEŞ ve benzeri yapıların ortaya çıkmasına sebep olmasıdır.
Yeni Türkiye’de üniversitelerin yönetsel kodları
Mahmut Aydın
Kurumsallaşma sürecinde “mevzuattan önce zihniyet sorununu çözmek”, insan merkezli kurumsallaşma planları geliştirmek ve bunları hayata geçirmek, üniversiteler özelinde rektörlerin öncelikli politikaları olmalıdır.
Müslüman birliği versus Hristiyan birliği
Mahmut Aydın
Katoliği, Protestanı ve Ortodoksu ile Hristiyan dünyanın siyasi bir bütünlük olarak hareket etmeye çalıştığı, hatta bunu başardığı bir ortamda, Müslümanlar, çatışmalar ve suni fikir ayrılıklarından dolayı giderek daha çok bölünme yaşıyor. Cumhurbaşkanımızın, İslam İşbirliği Teşkilatı Toplantısı’ndaki ‘birlik’ çağrısı Müslümanların uyanışı için bir milattır.
‘Somut örneksiz’ din algısı ve hutbe fırtınası
Mahmut Aydın
Hıristiyan dünyası, Müslümanların birliğinin çimentosu olan Hz. Peygamber’i, sadece gayri Müslimlerin değil, Müslümanların da gözünde küçük düşürmek suretiyle onu yaşamlarından çekip almaya ve bu şekilde tıpkı diğer dinlerde olduğu gibi ‘somut örneksiz’ bir din algısı oluşturmaya çalışmaktadır. Bu bağlamda “Peygamberlere İman Tevhidin Bir Gereğidir” başlıklı hutbe etrafında sosyal medyada koparılan fırtınaya baktığımızda dehşete düşmemek elde değil.
Dinsel şiddetin meşrulaştırıcı unsuru olarak hakikat tekelciliği
Mahmut Aydın
Tüm dünyada, özelde ise coğrafyamızda yaşanan dinsel referanslı şiddet ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan terör eylemlerinde dinlerdeki “mutlaklık” veya diğer bir ifadeyle “tekelcilik” iddialarının etkisi ne orandadır. Bu iddialardan kaynaklanan dinsel terörün önüne geçilebilmek için neler yapılabilir?
Ahmet Sever’in Abdullah Gül ile 12 Yıl adlı kitabının düşündürdükleri
Mahmut Aydın
Abdullah Gül’ün Basın ve İletişim Danışmanı Ahmet Sever, geçtiğimiz günlerde Abdullah Gül ile 12 Yıl adlı bir kitap çıkardı. Sever, kitapta, tanık olduğunu iddia ettiği bazı olayları ve anıları seçmeci bir tarzda derleyerek okuyucunun dikkatine sundu. Ülke sorunlarıyla yakında ilgilenmeye çalışan bir okur-yazar olarak bu eserle ilgili düşüncelerimi belirtmek istiyorum.
Barışçıl bir ortamın tesisinde dinlerin rolü
Mahmut Aydın
Günümüz dünyasında yaşanan çatışma ve şiddet uygulamalarına baktığımızda bunların temel nedenlerinin dini inançlar değil, siyasi ve ekonomik nedenler ile hegemonik baskılar olduğunu görmekteyiz.