Tüm Yazarlar
Mehmet Köse Yazıları
Ekonomik mücadelede Türk diasporası
Mehmet Köse
Türkiye’de ekonomik krizlerle karşı karşıya kalındığında alternatif çıkış yolları tartışılırken akla gelen çözüm yollarından bir tanesi de doğal olarak eskinin yaygın tabiriyle “gurbetçi” dövizi yani yurt dışında yerleşik Türklerin memleketlerine finansal destek sağlamasıdır. Bu beklenti doğaldır; çünkü bir ülke hem gelişme ve kalkınma atağı içine girdiğinde hem de krizle karşılaştığında tüm değerlerini ve varlıklarını mobilize etme ihtiyacı hisseder.
Seçim beyannamelerinde Türk diasporası
Mehmet Köse
Bundan sonraki üç dört neslin kimlik, kültür ve aidiyetinin nasıl dönüşeceğini de dikkate alarak daha kapsamlı, kalıcı ve ciddiyetle takip edilecek politika ve programlar hem Türkiye’nin hem de diasporasının geleceği açısından kritik önemdedir. Açıklanan seçim beyannameleri içinde yurtdışındaki vatandaşlara yönelik en kapsamlı politika ve programlar AK Parti’ye aittir.
Seçimler ve Diaspora oyları
Mehmet Köse
Siyasal katılım da anavatan aidiyeti önemli göstergelerden biridir. Uzun vadede Türk toplumunun varlığı, gelecek nesillerin kimliği ve kültürünün muhafazası için diaspora politikalarının siyasi partiler tarafından gerçekçi bir şekilde ele alınması gereklidir. Diaspora politikalarının sosyal, kültürel, dini ve eğitim başlıklarını bütüncül çerçevede içermesi yurt dışındaki Türk toplumunun varlığını muhafazası için elzemdir.
Yeni Türkiye’nin yurtdışı eğitim politikası
Mehmet Köse
Yurtdışı eğitim politikalarında yapısal bir dönüşüm şart. Dikkat edilmesi gereken ise diasporada yaşayan vatandaşlarımızın çift dilli eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Yeni nesillerin köken, kimlik ve kültürlerini muhafaza edebilmeleri için anadil esasında çift dilli eğitim modellerinin geliştirilmesi ve uygun eğitim kurumlarının yaygınlaştırılması zorunludur.