Tüm Yazarlar
Muhittin Ataman Yazıları
İran’la rekabette Suudi Arabistan’ın durumu
Muhittin Ataman
ABD ve diğer Batılı ülkeler 1980 ve 1990’lı yıllarda İran Devrimi’nin etkisiyle Şii İslam’ı ötekileştirmişti. 11 Eylül 2001 saldırılarından bu yana daha çok Selefi ve Vahhabi -bunun üzerinden de Sünni- İslam’ı ötekileştirmekte ve küresel bir tehdit olarak görmekteler. el-Kaide ile DAEŞ’in bu damardan gelmesinin, bu bakış üzerindeki etkisi büyüktür. Söz konusu anlayışın çıkış yeri olarak da Suudi Arabistan’ın bilinmesi, Riyad’ın da ötekileştirilmesine neden olmaktadır.
Müslümanların kültürel ve toplumsal kodlarının kaybı
Muhittin Ataman
İslam medeniyetindeki fay hatlarıyla oynanmaktadır. Ancak unutmamak lazım ki İslam medeniyeti içindeki fay hatlarının basit bir siyaset aracına dönüştürülmesi tüm alanlardaki krizleri derinleştirmektedir. İslam inancının araçsallaştırılması ile birlikte hem geleneksel yapıların çatırdaması hem de İslam medeniyetinin daha da olumsuz bir şekilde algılanması mukadder olacaktır.
İslami hareketlerin Ortadoğu’daki rolleri ve etkileri
Muhittin Ataman
Batılı devletler, Müslümanların ve Arapların medeniyetten ve demokrasiden uzak, radikal ve şiddet eğilimli toplumlar olduğu algısını yerleştirmeye çalıştılar. Böylece, kendi hazırladıkları bölge akıbetini, kaçınılmaz bir son olarak ilan ederek daha uzun süre bölge halklarının kendi kaderlerini tayin hakkından mahrum kalmalarını sağladılar.
Türkiye-ABD anlaşması ne anlama geliyor?
Muhittin Ataman
Türkiye, sadece insani politikaya / yumuşak güç unsurlarına dayanarak ve maliyetlere katlanmayarak Ortadoğu’da etkili olamayacağını gördü. Örneğin, küresel güçlerin devam eden etkinliği yanında İran’ın nasıl askeri, siyasi ve ekonomik imkânlarını seferber ettiğini müşahede ettik, ediyoruz. Türkiye, İran gibi riskler almadan etkili olmaya çalıştı, ancak mümkün olmadığı anlaşıldı. Bundan sonra Türkiye’nin daha fazla risk alması, maliyetlere katlanması ve kaçınılmaz olarak küresel güçlerle ittifak arayışına girmesi gerekecektir.
İran uluslarası sisteme entegre olabilir mi?
Muhittin Ataman
Bölgenin en önemli iki ülkesi olarak İran ile Türkiye arasında ciddi bir karşılıklı bağımlılık söz konusu. Bu iki ülke olmadan bölgesel istikrarın sağlanması mümkün değildir. Ekonomik kalkınması/büyümesi ile askeri ve siyasal gücüyle bölgede düzen kurucu bir rol oynamak isteyen Türkiye, İran’la rekabetini iyi yönetmek zorundadır.
Suriye müdahalesi: Batı’nın hegemonya korkusu
Muhittin Ataman
Geçilmedik kırmızı çizgi bırakmayan Esed’in kimyasal silah kullanması sonrasında ABD ve diğer güçlerin müdahaleyi tartışması daha çok uluslararası sistemin meşruiyetini devam ettirme kaygısından.