Tüm Yazarlar
Şaban Kardaş Yazıları
Diasporada gelişen FETÖ ve 15 Temmuz
Şaban Kardaş
İçselleştirilen nefretin en somut tezahürü belki de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik geliştirilen ‘Yezid’ söylemiydi. Bu söylem, siyasal pragmatizm açısından Batı dünyasındaki otoriterleşme eleştirisini desteklemeye dönük araçsal bir değere sahip olduğu kadar, Erdoğan’ın şeytanlaştırılmasına yüklenen teolojik fonksiyonu da ortaya çıkarmaktadır.
Normalleşme dalgası ve stratejik esneklik
Şaban Kardaş
En son Atatürk Havalimanı saldırılarında da görüldüğü üzere, bölgedeki kaotik ortam daha uzun bir süre Türkiye’nin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturmaya devam edecektir. Bu ortamda Türkiye’nin birincil önceliği çatışmaları yatıştırmak ve bölgede minimum istikrarın koşullarını oluşturmaktır.
Normalleşemeyen İran
Şaban Kardaş
Nükleer anlaşma sonrası İran’ın normalleşmesi sadece uluslararası toplumla bağlarını yeniden tesisiyle değil, bölgesel politikalarını köklü biçimde masaya yatırmasıyla ve bölgeyle yapıcı bir diyalog geliştirmesiyle mümkün olacaktır. Bu anlamda İran’ın, daha spesifik olarak ifade etmek gerekirse, stratejik muğlaklılığı gidermek ve bölgedeki çıkarlarını daha makul sınırlar içerisinde yeniden tanımlamak zorunluluğu bulunmaktadır.
Gerçekler, sanal oyunlar ve Rusya’nın enerji yaptırımları: Türk Akımı örneği
Şaban Kardaş
Uçak krizi sonrası yaşananlar, uzun zamandır herkesin üzerinde uzlaştığı fakat kırılmasına dönük yapısal adımların geciktiği Rusya’ya aşırı bağımlılığı orta ve uzun vadede azaltacak bir stratejiyi hayata geçirmeye vesile olabilir.
Yayılmacı Rusya ile yaşamak
Şaban Kardaş
Batılı muhataplarının Rusya okumasında köklü bir değişim yaşanmadığı takdirde, Türkiye’nin karşı karşıya olduğu tehditle başa çıkmayı uluslararasılaştırma imkanı kısıtlanacaktır. Dolayısıyla, Türkiye kendi Rusya okumasını yaparak yola devam etmek zorundadır.
Çifte terörle mücadele, NATO ve Türk dış politikası
Şaban Kardaş
NATO giderek Türkiye için kolektif savunma örgütü olmanın ötesinde görüşlerini uluslararası alanda duyurabileceği siyasi bir platform olarak önem kazanmıştır. Nitekim son gelişmelerde de NATO Konseyi’ni toplantıya çağırarak Türkiye’nin asıl hedefinin doğrudan müttefiklerinin yapacağı askeri yardımlardan ziyade, siyasi olarak desteklerini ifade etmeleri olduğu görülmektedir.
Suriye’de dinamik çıkmazın ötesine geçebilmek
Şaban Kardaş
Suriye krizinde uzun bir dönemdir sahada tıkanmışlık hâkim ve bunun önemli nedenlerinden birisi dış aktörlerin krize yaklaşımı.