26 Mayıs 2022 Perşembe / 25 Sevval 1443

Kadir gecesi ile ilgili ayet ve hadisler! Kadir gecesinin önemi nedir?

Kadir gecesi ile ilgili ayet ve hadisler, bu mübarek gece öncesinde araştırılmaya başlandı. Kadir Gecesi, Kuran-ı Kerim'in Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Hz. Muhammed'e (sav) vahiy edilmeye başladığı gecedir. Bu nedenle Kadir Gecesinin önemi çok büyüktür. Peki Kadir gecesinin önemi nedir? İşte Kadir gecesi ile ilgili hadisler

5 Mayıs 2022 Perşembe 15:11 - Güncelleme:

Kadir gecesi ile ilgili hadislerde de yer aldığı gibi bu mübarek gece, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gecedir. Kadir Gecesi, Diyanet'in dini günler takvimine göre Nisan'ın 27'sine denk gelen Çarşamba gecesi idrak edilecek. Peki Kadir gecesinin önemi nedir? İşte Kadir gecesi ile ilgili hadisler

KADİR GECESİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Kadir Gecesi, Kuran-ı Kerim'in Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Hz. Muhammed'e (sav) vahiy edilmeye başladığı gecedir. Bu nedenle Kadir Gecesinin İslamiyet için önemi çok büyüktür.

Kadir gecesi, Yüce Allah'ın insanlığa kurtuluş çağrısı olan Kuran'ın indirilmeye başladığı, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gecedir.

Kadir gecesi ile ilgili hadislerde, bu gecenin öneminden bahsedilmektedir.

KADİR GECESİ İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER

Kadir gecesi; Yüce Mevla'nın hakkında müstakil bir sure indirdiği ve bu surede, "Doğrusu biz Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail O gece, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de inerler. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar süren bir esenliktir." buyurduğu müstesna bir gecedir.

"Biz Kur'an'ı kutlu bir gecede indirdik." (Duhân sûresi, 3)

Peygamberimiz (sav) buyuruyor: "Kadir gecesinde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur'ân-ı kerîmi hatmetmekten daha sevâptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ibâdet etmek, bir ay her geceyi ibâdetle geçirmekten daha kıymetlidir.

Hazret-i Ayşe'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah Ramazan'da diğer aylardan daha fazla (kulluk yapmaya) çalışırdı. Ramazan'ın son on gününde de Ramazan'ın öteki günlerinden daha fazla ibadet ederdi. (Müslim, İ'tikâf 8)

Ayşe (r.a.), Peygamber Efendimiz'e: "–Ey Allah'ın Resûlü! Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim?" diye sormuş, Efendimiz de: "Allah'ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla!" diye dua et!" buyurmuştur. (Tirmizî, Deavât, 84)

"Kadir Gecesi'ni, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin -kul hakkı hâriç- geçmiş günâhları bağışlanır." (Müslim, Müsâfirîn, 175)

Kadir gecesi açık olur, sıcak ve soğuk değildir. Bulut yoktur. Yağmur ve rüzgar yoktur. O gecenin sabahının alameti güneşin şuasız doğmasıdır.[Taberani]

"Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son on günü içinde arayınız!" (Buhârî, Leyletü'l-kadr 3)

Hazret-i Ayşe şöyle buyurdu: "Ramazan ayının son on günü girdiğinde Resûlullah geceleri ihyâ eder, ev halkını uyandırır, ciddiyetle ibadete soyunur ve eşleriyle ilişkiyi keserdi." (Buhârî, Leyletül-kadr 5)

"Kadir Gecesi ile ilgili rüyalarınızın, Ramazan'ın son yedi gecesi üzerinde toplandığını görüyorum. O halde Kadir Gecesi'ni arayan onu Ramazan'ın son yedi gecesinde arasın!" (Buhârî, Leyletü'l-kadr 2,)

"Kadir Gecesi ile ilgili rüyalarınızın, Ramazan'ın son yedi gecesi üzerinde toplandığını görüyorum. O halde Kadir Gecesi'ni arayan onu Ramazan'ın son yedi gecesinde arasın!" (Buhârî, Leyletü'l-kadr 2,)

"Ramazan ayının son on günü girdiğinde Resûlullah geceleri ihyâ eder, ev halkını uyandırır, ciddiyetle ibadete soyunur ve eşleriyle ilişkiyi keserdi." (Buhârî, Leyletül-kadr 5)

Kadir suresi Arapça, Türkçe okunuşu ve anlamı!

Resimli, dualı ve anlamlı Kadir gecesi kutlama mesajları 2022!

Kadir Gecesi ne zaman aranır?