Tüm Yazarlar
Doç. Dr. Eldar Hasanoğlu Yazıları
İsrail’de Müslümanlar yönetime ortak olma yolunda
Doç. Dr. Eldar Hasanoğlu
İsrail’de gelinen nokta, ülkenin siyasi hayatında artık Müslüman Arap nüfusu da hesaba katma döneminin gelip çattığını ortaya koymaktadır. 13 koltuk kazanan Müslüman Araplar ülkede yüzde 20’den fazla bir kitleye sahiptir ve bu kitle ilerleyen süreçte performansını yükseltince daha fazla koltuk kazanabilir. Bu da, İsrail’in sonraki hükümetlerinde onlara da yer verme zorunluluğunu getirecektir.
İslam dünyasında Yahudilik çalışmalarının tarihi seyri 
Doç. Dr. Eldar Hasanoğlu
İslamiyet Yahudiliği vahiy kaynaklı bir din kabul etmiş ve Hz. Musa’ya (a.s.) verilen Tevrat’ın ilahi aslını onaylamıştır.
Hıristiyan Siyonizmi
Doç. Dr. Eldar Hasanoğlu
Hıristiyan Siyonistler, inanç olarak Hıristiyan doktrinlerini benimseyen ve Yahudiler için atalarının topraklarında bir Yahudi devletinin kurulması gerektiği fikrini taşıyan insanlardır. İngiliz din adamı, İngiltere’nin Viyana sefaretindeki vaiz William Hechler (1845–1931), formel olarak Hıristiyan Siyonizmi’nin kurucusu ve ilk Hıristiyan Siyonist sayılır.
Adnan Oktar-İsrail ilişkisi bağlamında Nuhilik
Doç. Dr. Eldar Hasanoğlu
Son günlerde yaşanan gelişmeler, dikkatleri Adnan Oktar’ın yurtdışı bağlantılarına çevirdi. Neredeyse dünyanın her ülkesine erişmiş olan bu geniş ağı tüm boyutlarıyla kapsamak çok kolay olmayacaktır.